Van nature is de mens een omnivoor. Bekend is dat onze verre voorouders aanvankelijk alleen van de jacht leefden. Deze rondtrekkende vleeseters leefden in groepen van maximaal 30 personen, volwassenen en kinderen. Het duurde eeuwen voor zij hun nomadenbestaan opgaven, vee gingen fokken en landbouw ontdekten.

Hoe onze voorouders hun maaltijd verzorgden

Hoe onze voorouders hun maaltijd verzorgden

Door de eeuwen heen.

Vlees is derhalve al zolang we bestaan een onderdeel op ons menu. We kunnen onderscheid maken tussen rood- en witvlees. Tussen vlees en gevogelte, maar het blijft vlees.

Speciale koeienrassen, niet te versmaden

Speciale koeienrassen, niet te versmaden

Wat is vlees?

Vlees is de verzamelnaam voor spierweefsel van gewervelde dieren. In de breedste zin omvat vlees alle dierlijke weefsels. Dit, inclusief organen zoals lever en nieren. Gaan we in de wat nauwere zin kijken dan is vlees het spierweefsel van zoogdieren die voor consumptie voor de mens worden gekweekt. Eigenlijk alles wat eetbaar is. Runderen, schapen en varkens.Hieronder mag ook gevogelte worden gerekend.

Schapen op de traptreden. Aan de dijk tussen Ouwerkerk en Bruinisse

Schapen op de traptreden.
Aan de dijk tussen Ouwerkerk en Bruinisse

 

Biologisch

In deze tijd duikt de term biologisch veel op. Met name de plofkip en de mestkalveren hebben bijgedragen aan de bewustwording van de mens. Daarom zijn steeds meer boeren overgestapt op biologische vleesproductie. Er wordt meer rekening gehouden met dierenwelzijn. We zien varkens weer lekker met hun platte neuzen in de modder wroeten, koeien mogen weer vaker naar buiten en kippen kunnen heerlijk rondscharrelen.

Maar de vraag naar vele kilo’s vlees blijft. Het wachten op echt biologisch vlees zal nog geruime tijd in beslag nemen.

 

 

Scharrelkip in plaats van plofkip

Scharrelkip in plaats van plofkip

In Zeeland

Toch zijn er in Zeeland tal boeren die op verantwoorde wijze vlees produceren. Van Bevelam tot kip.

Op de onderstaande pagina’s willen we u kennis laten maken met boeren die het certificaat Zeker Zeeuws® met trots mogen voeren.

 

 

Scharrelkip in plaats van plofkip

Boer de Ronde