Ondanks de constante zorg en aandacht die Zalig-Zeeland aan de samenstelling van haar website (www.zalig-zeeland.com) besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Zalig-Zeeland is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledige en/of niet up-to-date is.

Auteursrechten.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Zalig-Zeeland.

Schade.

Zalig-Zeeland kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie.
Zalig-Zeeland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en diensteninformatie en/of de gevolgen van transactie die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht.

Woord- en beeldmerken.

Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Zalig-zeeland, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zalig-zeeland is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Zalig-Zeeland heeft haar best gedaan de makers van de foto’s te achterhalen. Bent u de maker van een foto die gebruikt wordt op deze website en staat uw naam niet op deze pagina vermeld, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Bronnen.

 

Voor contact:

Zalig-Zeeland

Haverstraat 17

4311 CN Bruinisse.

0111 85 22 28

info@zalig-zeeland.com