Ook Zeeland heeft een moeilijke tijd achter de rug. Tussen 2008 en 2013 ging de economische ontwikkeling gebukt onder de crisis. Dat was te zien aan het aantal banen dat in Zeeland sterk daalde.

Investeren en werkgelegenheid

Maar vanaf 2014 zagen we dat de economie weer langzaam aantrok. Een jaar later betaalde zich dat uit in een groter consumentenvertrouwen. Ondernemers durfden langzaam weer meer te investeren. Dat was ook terug te zien in het aantal vacatures. Tussen 2013 en 2015 groeide in Zeeland het aantal vacatures het sterkst in heel Nederland.

Landbouw, nog steeds heel belangrijk

Landbouw, nog steeds heel belangrijk

 

Regionale economie

Zeeland staat bekend als een regionale economie. Zorg, handel en industrie bieden de meeste werkgelegenheid. Met name de toeristen- en de foodindustrie spelen een belangrijke rol. De industrie is goed voor 20% van het bruto regionaal product. 10% wordt geleverd door de sectoren zorg en handel. Een beetje tegenvallend, bedrijven in de specialistische zakelijke dienstverlening leveren een bijdrage van slechts 13% op het totale aantal bedrijven binnen de provincie. Hier blijft dat aantal 7% achter op het landelijk gemiddelde.

Horeca en handel

In vergelijking met de rest van het land telt Zeeland dubbel zo veel horecabedrijven. Natuurlijk is het toerisme hiervoor verantwoordelijk. Een sector die nog steeds sterk groeiend is.

Zeeland, paradijs voor toeristen

Zeeland, paradijs voor toeristen

De sector met de meeste bedrijfsvestigingen, één op de vijf, is de handel. Economisch dus zeker niet te onderschatten.

Provincie

Uiteraard is de Provincie een stuwende kracht achter de Zeeuwse economie. Samen met partijen zowel van binnen, als buiten te provincie speelt zij in op de kansen die ‘het land in de zee’ te bieden heeft.

Het economisch beleid dat zij voert is tot stand gekomen in overleg en samenwerking met bedrijven, kennisinstituten, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Deze hebben aangegeven wat hun speerpunten zijn en op welke thema’s de focus moet worden gelegd.

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Havens en food

Die focus is gericht op de havens en industrie, vrijetijdseconomie, agro en food. Hierin liggen grote mogelijkheden om duurzame vernieuwing door te voeren. Steeds terugkerende thema’s zijn: innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemerschap, fysieke ruimte, promotie en acquisitie. Facetten waar de provincie sterk op inzet.

Havens, van groot belang

Havens, van groot belang

Gezamenlijk zijn betrokkenen bij de Zeeuwse economie bezig veel kansen te bieden en nieuwe kansen te creëren. Zeeland zou op termijn wel eens de beste kansen aan innovatieve ondernemers kunnen bieden.

Kijk daarom eens op de onderliggende pagina’s naar de onvermoede kansen die de provincie Zeeland u kan bieden.