Zalig Zeeland wil zich niet politiek manifesteren, maar vertrouwd kiezen voor verbinden en samen doen, staat ons wel aan. Zonder stemadvies willen we u een visie niet onthouden.

Om die reden willen we u wijzen op een artikel in de PZC van 16 maart van Ernst Jan Rozendaal. Stof tot nadenken?

‘In Zeeland willen we het samen doen’

 

Het CDA vindt een goed imago van Zeeland belangrijk. Denken jullie echt dat je daarmee mensen lokt om hier te komen wonen en werken?

Oké, je kunt alleen samenwerken als anderen daarvoor open staan, dus dat partijen in en buiten Zeeland elkaar de afgelopen vier jaar hebben gevonden, wil Jo-Annes de Bat niet claimen als een exclusief wapenfeit van het CDA.

Jo-Annes De Bat

Jo-Annes De Bat

Verbinden

,,Maar het was wel het eerste wat ik zei toen ik werd gevraagd gedeputeerde te worden: we gaan verbinden. Dat was vier jaar geleden de grootste opgave. Ons coalitieprogramma heet niet voor niets ‘Krachten bundelen’. Voor we dat opstelden, zijn we bij alle partijen in de Staten langs geweest. Maar als provinciebestuur zijn we ook bij de gemeenten langs geweest. We zijn naar Den Haag en Brussel gegaan. We hebben Zeeland buiten de provincie op de kaart gezet. We zijn naar ondernemers toegestapt. Wat dat betreft vind ik de installatie van de Economic Board Zeeland de kroon op ons werk. We willen het in Zeeland samen doen. Dat is wel een manier van werken die bij het CDA past.”

In Zeeland kunnen we samen alles bereiken

In Zeeland kunnen we samen alles bereiken

,,Als je om banen concurreert, kun je zeggen dat hier geen files zijn, maar dat doen Limburg en Overijssel ook. En die zeggen ook dat er bij hen meer ruimte is dan in de Randstad. Dus moet er een verdiepingsslag zijn. Je hebt in Zeeland Impuls, de organisatie die bedrijven hier naartoe haalt, en de VVV, die zich op toeristen richt. Wij willen de ontbrekende schakel tussen die twee, een organisatie die mensen verleidt in Zeeland te komen wonen en werken. In Rotterdam heet de combinatie van die drie organisaties Rotterdam Partners. Met Zeeland Partners kunnen we zeggen: dit is wat Zeeland jou biedt en waarom Zeeland voor jou de ideale plek is.”

De jonge huisarts die niet meer zonder Zeeland wil

De jonge huisarts die niet meer zonder Zeeland wil

 


Hoe dan?

,,Onder meer door data te combineren. Stel je bent arts en je houdt van surfen. Dan kunnen wij je laten weten welke baan we hier voor je hebben, maar ook hoe makkelijk het is om na werktijd nog even op het Veerse Meer te surfen. Dat is het mooie van data. Je kunt mensen veel gerichter bereiken. Vervolgens moeten we wel zorgen dat voor die mensen de faciliteiten geregeld zijn. Dan moet er voldoende woningbouw zijn, huurwoningen vooral, dan moeten er scholen zijn, dan moeten er ziekenhuizen zijn. Het verhaal moet niet zijn dat we hier zo’n gebrek aan huisartsen hebben. Dat is wel zo, maar het verhaal moet zijn dat er hier voor huisartsen een mooie toekomst ligt.”

Als elke stem telt - foto J.M. Luijt - httpscommons.wikimedia.org

Als elke stem telt – foto J.M. Luijt – httpscommons.wikimedia.org

Een maand geleden hebt u met de andere provinciale lijsttrekkers van het CDA gewaarschuwd tegen klimaatdrammers. Deze week besluit het kabinet waar het CDA in zit een CO2-heffing in te voeren en staat Jesse Klaver, door jullie als klimaatdrammer beschouwd, in zijn werkkamer te dansen. Terwijl bedrijven als Dow, Yara en Zeeland Refinery bang zijn banen te verliezen.

,,In dat stuk hebben wij vier randvoorwaarden geformuleerd. Dat zijn haalbaarheid, betaalbaarheid, uitvoerbaarheid en een gelijk speelveld in Europa. Er is juist beweging gekomen op deze punten. Het doel is en blijft verduurzaming. De systematiek is veranderd, want de burger gaat minder betalen en bedrijven meer. Dat is prima, als het maar niet ten koste gaat van de werkgelegenheid. Het mag niet zo zijn dat we in Zeeland ineens 15.000 banen verspelen. Het belang van die werkgelegenheid is afgelopen week door het kabinet ook onderstreept.”

 

Drie stichtingen fuseren? Of beter samenwerken?

 

Jullie pleiten voor een fusie van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap. Hebben jullie iets tegen natuurorganisaties?

,,Zeker niet. Het CDA is goed vertegenwoordigd in die clubs, dus onze leden zullen ons echt wel behoeden voor ondoordachte stappen. Dit punt hadden we vier jaar geleden ook al. Ze beheren gebieden in Zeeland en ze hebben hetzelfde doel. Er zitten natuurlijk wel verschillen in uitvoering maar ook een grote overlap. Het lijkt ons dus efficiënter en goed voor de natuur om ze bij elkaar te brengen.”

Een lightrail in het openbaar vervoer. Het is een idee

Een lightrail in het Zeeuws openbaar vervoer. Het is geen slecht idee!

Jullie zien ook mogelijkheden voor een lightrail en een hyperloop in Zeeland. Hoe realistisch is dat?

,,Een partijprogramma maak je niet alleen voor vier jaar, maar ook voor de toekomst. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat het openbaar vervoer in Zeeland kwetsbaar is. Dan kun je wel zeggen dat het voor iedereen gratis moet zijn, maar de vraag is of dat de oplossing is. Hoe gaan we het in de toekomst organiseren? Dat is de vraag. Met dat idee van de hyperloop gaan ze in Delft aan de slag. Landelijk heeft het CDA daar al vragen over gesteld. Wij zeggen: als jullie een proefgebied zoeken, kijk dan eens naar Zeeland. Pilots kunnen slagen of mislukken. Als ze slagen heb je er profijt van. Als Zeeland kunnen we niet opboksen tegen Brainport Eindhoven en allerlei universiteiten. Met proeftuinen kun je innovatie hier naartoe halen. Dat biedt kansen voor het midden- en kleinbedrijf. Stel je voor dat zo’n hyperloop gebouwd moet worden. Dan zeggen Zeeuwse bedrijven: kom maar op.”

 

Een plek waar visie en samenwerking mogelijk moeten zijn.

De plaats waar visie en samenwerking mogelijk moeten zijn.

Het CDA wil van zes naar acht zetels. Dat is een gewaagde ambitie als de versnippering door de vele partijen groter is dan ooit.

,,Dat ik dat in november riep, van die acht zetels, heeft de partij wel een beetje verrast. Maar ik heb gezegd: we moeten ergens vanuit durven gaan. We kunnen bogen op resultaat. Vijftig procent van de kiezers zweeft nog. Een deel blijft twijfelen tot in het stemhokje. Ik kan me over veel druk maken, maar ik heb geen invloed op wat in Den Haag gebeurt. Als Pauw & Jinek de provincie in trekken, heeft dat effect. We zijn zeer actief op sociale media, die zijn heel bepalend. We doen aan alle activiteiten mee. Dat is hoe campagne werkt. Ik kan dus alleen maar mijn uiterste best doen en uiteindelijk afwachten, maar wel pas woensdagmiddag.”