Het begon met een toevalligheid. Leerkracht Arie Bouwmeester stuitte op een oude prent waarop de gevangenneming van de edelman Blois van Treslong in Middelburg werd afgebeeld. Deze ontpopte zich tot een geuzenadmiraal. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog maakte hij het de Spanjaarden meer dan zuur. De interesse van Bouwmeester was gewekt.

admiral-blois-of-treslong-jailed-at-the-gravensteen-in-middelburg-27-february-1585-draughtsman-jacobus-buys-signed-by-artist-dating-17

Hij realiseerde zich dat over de misschien wel meest woelige periode van Walcheren (1572 – 1574) nauwelijks iets bekend was. Bouwmeester dook in de geschiedenis en spitte de archieven na en besloot een boek te gaan schrijven. Het boek moest meer zijn dan een geschiedschrijving over die periode. Hij wilde de jeugd informeren over de tijd waarin Walcheren haar karakter toonde.

Omslag deel 1 – de Kuipersdochter

De opstand van Walcheren zou volgens de schrijver meer bekendheid moeten krijgen omdat noch in het onderwijs, noch daarbuiten hieraan ooit aandacht is besteed.

Hij volgde de geschiedenis op de voet, maar om er een makkelijk leesbaar boek van de maken liep het verhaal van Maartje en Dirk als een rode draad door het historisch tijdsbeeld.

Maartje was de dochter van een lid van het kuipersgilde, Dirk een jongen uit haar straat. Samen beginnen ze aan een avontuur vol lef, angst, ontbering, schuilen en vluchten. Ze nemen u mee op reis via Vlissingen naar Veere.

In de loop van het verhaal ontdekt Dirk dat Maartje op de dodenlijst van ketters terecht is gekomen. Hij moet haar redden.

Deel 2 – de Geuzenadmiraal

 

Om Ter Veere wordt plotseling hevig gevochten. De strijd tegen de Spanjaarden barst goed los op het kleine eiland. In de dorpen raast de Spaanse furie. Grote delen worden onder water gezet.

Tijdens hun avontuurlijke tocht door deze geschiedenis krijgen Maartje en Dirk hulp uit onverwachte hoeken. Ze worden geholpen door een onbekende monnik, maken kennis met een Geuzenadmiraal en een geheimzinnige muzikant. Ze maken in de historische verhaallijn kennis met tal van fictieve figuren.  Hun avontuur wordt echter nergens geweld aangedaan. De geschiedkundige feiten blijven onaangetast.

Deel 3 – De Luitspeler

 

 

 

Als snel bleek het verhaal dermate fascinerend dat het niet in een boek te vatten was. Bouwmeester besloot er een trilogie van te maken.

 

Als eerste boek in deze reeks werd uitgegevn in 2020 ‘De Kuipersdochter van Middelburg’ Het boek sloeg zo aan dat binnen enkele maanden een tweede druk verscheen.

Enige maanden later verscheen ‘De Geuzenadmiraal van Vlissingen’. Ook dit boek sloeg in als een bom. Vanwege het vele voorwerk en research kon al snel het derde boek uit de serie worden gedrukt

‘De geheimzinnige luitspeler van Ter Veere’ is nu te koop. De strijd is nu pas goed losgebarsten. Het beleg van Goes is uitgelopen op een fiasco. Christobal de Mondragón is een gevaarlijke tegenstander geworden. Om de opstand tegen de Spanjaarden te bekostigen wordt noodgeld ingezameld door bakkers en bierbrouwers.

En tussen deze historische verhaallijn door belanden Maartje en Dirk van het ene avontuur in het andere. Maar… hun avonturen houden hier niet op. Een vierde3 deel van deze serie is in voorbereiding.

Fantastisch geïllustreerd

Ook de Geheimzinnige luitspeler van Ter Veere is weer rijk geïllustreerd met tekeningen van de hand van Bouwmeester en voorzien van historische kaarten. Het is opnieuw een (jeugd)boek geworden dat alle verwachtingen overtreft. Zelden hebben wij dergelijke boeken gezien die je niet los kunt laten. Zo boeiend dat je ze in één adem uitleest. Het verbaasd ons dat deze boeken nog niet zijn genomineerd voor de Zeeuwse boekenprijs.

 

De geheimzinnige Luitspeler van Ter Veere is opnieuw een aanwinst van de boekenkast van uw kind(eren) vanaf 11 jaar, maar ook zeker voor de iets ouderen van 18 tot 98.

 

 

De boeken zijn te bestellen via:

probook.nl/boekwinkel/kuipersdochter/

probook.nl/boekwinkel/geuzen-admiraal/

probook.nl/boekwinkel/luitspeler/

 

 

DE aanvulling voor4 uw boekenkast

 

 

 

 

 

 

.