De geschiedenis van Zeeland gaat ver terug in de tijd. Door het omhoogkomen van de aarde na de ijstijd via bebouwing en indijking is een provincie ontstaan zoals we die nu kennen. Zeeland is van oudsher een gebied geweest van open water en eindeloze akkers. In de Middeleeuwen stond Zeeland bekend als een handelsnatie. Steden als Zierikzee en Brouwershaven kenden grote welvaart. Welvaart die ook weer verdween.

Zeeland werd heen en weer geslingerd bij het maken van keuzen. Kiezen we er voor om bij Holland te horen, of gaan we definitief voor de graven van Vlaanderen. Er vloeide bloed.

Zeeland werd een provincie van landbouwers en vissers. Hard werkende mensen die hielden en nog steeds houden van hun land. Die zich ontwikkelden tot inventievelingen die elke keer iets nieuws bedachten. Ondanks alles.

Maar ook groeiden er gewoonten die van eiland tot eiland verschilden. Gewoonten die tot op heden gekoesterd worden en van folklore tot tradities uitgroeien en zelfs tot immaterieel erfgoed werden opgeroepen.

Maar één ding loopt als een rode draad door de geschiedenis Zeeland, de voortdurende strijd tegen het water. Een strijd die ze elke keer weer wonnen. Een tweede strijd was de strijd tegen armoede die een prachtige nalatenschap opleverden en nu gekoesterd worden als tradities

Op de volgende pagina’s nemen wij u mee terug in de tijd, van prehistorie tot nu en laten we kennis maken met tradities en gewoonten.

Prehistorie

Nehalennia

Zeeuws wapen, vlag en volkslied

Gewoonten en tradities

Zeeuwse klederdrachten

De slavenkas van Zierikzee