Het verschil tussen ‘literatuur’ en ‘lectuur of ontspanningsliteratuur’ is een van de grootste problemen binnen de literatuurwetenschap verklaart de in 2009 overleden  literatuurwetenschapper J.A Dautzenberg.

Een boek is een boek. Toch - 159866 foto Pexels

Een boek is een boek. Toch? – foto Pexels

Hoewel volgens hem iedereen wel aanvoelt dat er kwaliteitsverschillen bestaan, is het ‘hoogst onduidelijk’ waarop dat verschil berust. Bovendien geldt dat ook wanneer er overeenstemming zou bestaan over welke eigenschappen hier een rol spelen, dan verschilt men van mening of een individueel werk over die eigenschappen beschikt. Een detectiveroman hoort spannend te zijn, maar de ene lezer vindt dezelfde roman saai die een ander spannend vindt. Daar komt bij dat ook ontspanningslectuur over hoge kwaliteit kan beschikken.

Literatuur - Harry Mulisch - foto Michiel Hendryckx - httpscommons.wikimedia.org

Literatuur? – Harry Mulisch – foto Michiel Hendryckx – publiek domein Wiki

 

 

 

 

In het algemeen geldt dat literaire auteurs beter schrijven dan niet-literair, omdat zij een grotere woordenschat hebben, hun romanconstructie vernuftiger is, hun taalvermogen groter is: de zinsconstructie is gevarieerder en de beeldspraak origineler. Een tweede verschil is een functioneel verschil: lectuur is een consumptiegoed dat na verbruik vergeten kan worden, literatuur wil de lezer aan het denken zetten.

Jan de Hartog Lectuur

Jan de Hartog Lectuur?

 

 

 

 

 

Een roman bestaat in principe uit handelingen, en die worden verricht door mensen. In lectuur staan die handelingen centraal en zijn de personen slechts middelen om de handelingen te verrichten. In literatuur is het precies andersom: de handelingen dienen om te laten zien hoe de mensen zijn.

Het blijft echter een zaak waarin ieders eigen smaak een belangrijke rol speelt. Is het werk van Mulisch ‘Het Stenen Bruidsbed’ vermaard als literatuur? Schreef Jan de Hartog zijn wereldberoemde werk ‘Hollands Glorie’ als lectuur? We zullen er waarschijnlijk nooit uitkomen.

Meters lectuur en literatuur - pexels-photo-12064

Meters lectuur en literatuur – pexels-photo

Er zijn in de loop der jaren bibliotheken vol geschreven. Gelukkig kunnen we constateren dat zich hierin tal van werken van Zeeuwse schrijvers bevinden. Belangrijke en minder belangrijke. Maar toch voldoende om u hier kennis te laten maken met een aantal van hen die het verdienen benoemd te worden.

Arie Bouwmeester

Saskia Maaskant

Ellen De Vriend

Geheim Dagboek

Hans Warren

Jacob Cats