Schouwen-Duiveland, een prachtig eiland met ruimte, goede bereikbaarheid en op slechts een half uurtje van Rotterdam. Dit eiland biedt meer kansen aan ondernemers dan men in eerste instantie denkt. Naast een meedenkende en stimulerende gemeente is een andere drijvende kracht achter de Schouwen-Duivelandse economie de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland.

Visie

De Ondernemerskring Schouwen-Duiveland wordt aangestuurd door een enthousiast bestuur dat steeds weer opnieuw nieuwe initiatieven aandraagt. De OSD, zoals de afkorting is, draagt bij aan het ondernemersklimaat op het eiland.
De OSD ziet een verdere (economische) groei en een grotere diversiteit van het bedrijfsleven als voorwaarde voor blijvende welvaart op Schouwen-Duiveland, goede ontplooiingsmogelijkheden voor de inwoners en een prettig woon- en leefklimaat.

Ook ondernemers hebben een band met Schouwen-Duiveland

Ook ondernemers hebben een band met Schouwen-Duiveland

Missie

De OSD wil de representatieve vereniging zijn voor bestaande en nieuwe ondernemers op Schouwen-Duiveland.

Strategie

De OSD wil haar doelen bereiken door:
1. Het bevorderen van samenwerking tussen de leden onderling en het coördineren van de mening- en besluitvorming ten aanzien van gemeenschappelijke problemen;
2. Het houden van lezingen en/of discussies over zaken die betrekking hebben op het bedrijfsgebeuren;
3. Het bevorderen van de goede verhoudingen tussen de aangesloten leden en de overheid door op te treden als gesprekspartner in de overlegsfeer tussen plaatselijke en regionale overheden en bedrijfsleven;
4. Het aan de orde stellen van maatschappelijke en sociale vraagstukken in het bijzonder met betrekking tot de streek;
5. Daarbij gebruik makend van alle wettelijke middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het door de vereniging beoogde doel.

Aan succes moet men werken

Aan succes moet men werken

Activiteiten

Om deze doelstellingen te bereiken zijn een aantal projecten gestart;
1. Ontwikkeling Business Park en bedrijventerreinen;
2. Ontsluiting van Schouwen-Duiveland (routes N59 en N57)
3. Het aanjagen van het vestigingsbeleid en het faciliteitenbeleid;
4. Het stimuleren van Jong OSD;
5. Jong ondernemen via scholing;
6. Recreatie op Schouwen-Duiveland;
7. Innovatie Prestatie Contracten.

Uitwerken van ideeen

Uitwerken van ideeen

De OSD heeft altijd een aantal projecten op de agenda staan. De actualiteit van deze projecten is wisselend. Zo speelt een betere ontsluiting van Schouwen-Duiveland via de N59 en de N57 al zolang de OSD bestaat.
Andere projecten, zoals de ontwikkelingen rond het Zeereservaat en de Voordelta, komen voort uit actueel overheidsbeleid.
Het behoud van goed (beroeps)onderwijs staat hoog op de agenda. Het project Bekent maakt Bemind is hiervan een voorbeeld. Ook het vestigingsklimaat voor (nieuwe) ondernemers is voor de OSD een belangrijk onderwerp.

De OSD initieert zelf ook projecten. De Innovation Award is al jarenlang een succesvol voorbeeld geweest. Van recentere datum is het project Innovatie Prestatie Contracten. Dit project waar de OSD penvoerder voor was heeft tussen 2010 en 2013 de deelnemende leden – en daarmee ook Schouwen-Duiveland – een economische impuls van meer dan een miljoen euro in die drie jaar gegeven.

Niet alleen vergaderen, maar ook aanpakken

Niet alleen vergaderen, maar ook aanpakken

Leden

Leden van de OSD worden goed op de hoogte gehouden van de plannen, gebeurtenissen en actualiteiten via de goed uitgevoerde digitale nieuwsbrief. Ook staan hierin data van vergaderingen, bedrijfsbezoeken en andere bijeenkomsten.
Het lidmaatschap staat open voor iedere ondernemer of aankomend ondernemer. Voor meer informatie, kijk hier.

Omslag Nieuwsbrief

Omslag Nieuwsbrief

Wilt u goed op de hoogte worden gehouden van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden die Schouwen-Duiveland op economische terrein te bieden heeft. Wordt dan zeker lid van Ondernemerskring Schouwen-Duiveland.