Een veel gehoorde klacht van mensen die zich wellicht in Zeeland willen vestigen is dat zij een probleem hebben met de opleiding van hun kinderen. Daarom haken ze af.

Maar daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken.

Zeeland, garantie voor goede cijfers

Zeeuwse scholieren zijn de beste van het land. Afgelopen jaar haalden de eindexamenkandidaten de beste cijfers. Ook het aantal geslaagden was in Zeeland, naar verhouding, het hoogst.

 

Feiten

 Dat blijkt uit gegevens die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft prijsgegeven. Volgens DUO deden in het schooljaar 2018/2019 in totaal 3865 Zeeuwse leerlingen eindexamen. Van hen slaagden er 3637.

Dat komt neer op 94,1 procent. Daarmee troeft Zeeland alle andere provincies af. Overijssel en Noord-Brabant komen nog het dichtst in de buurt, met 93,2 procent. In de provincies Groningen en Noord-Holland slaagden relatief de minste leerlingen: 90,4 procent.

Begraven onder de boeken

Havisten

Dat Zeeland het zo goed doet, is te danken aan de havo- en de vmbo-kandidaten. Vooral de havisten scoorden ruim boven het landelijk gemiddelde. Van de Zeeuwse vmbo’ers behaalde 96,4 procent het diploma.

Het aantal Zeeuwse vwo-kandidaten dat slaagde, was niet uitzonderlijk hoog: 90,8 procent. Dat is vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. In Zuid-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht zakten naar verhoudingen minder leerlingen.

 

Cijfers

De Zeeuwse kandidaten slaagden ook met de hoogste cijfers. Voor alle vakken samen hadden ze gemiddeld 6,66 op hun eindlijst. De cijfers op de eindlijst worden bepaald door het resultaat van de schoolexamens én van centraal examen. Ook op het centraal examen waren de cijfers in Zeeland gemiddeld het hoogst: 6,50.

Binnen de provincie behaalde het Calvijn College de hoogste scores: gemiddeld 6,64 op het centraal examen en 6,76 op de eindlijst. Ook de kandidaten van CSW Walcheren deden het goed, met een gemiddeld eindcijfer van 6,73.

Opvallend zijn de verschillen tussen het schoolexamen en het centraal examen. Het Lodewijk College in Terneuzen en de Isaac Beeckman Academie in Kapelle haalden, binnen Zeeland, de laagste cijfers op het centraal examen. Dankzij hoge scores bij het schoolexamen zijn de eindcijfers toch nog relatief hoog.

Omgekeerd deden het Zwin College in Oostburg en vooral het Scheldemond College in Vlissingen het behoorlijk bij het eindexamen. Maar door lagere resultaten bij de schoolexamens eindigen ze toch onder aan op de Zeeuwse ranglijst.

Gebouw Calvijn College Goes Noordhoeklaan

Reynaert College

Ook zijn er soms duidelijke verschillen tussen de afdelingen. Op het Reynaert College in Hulst blonken bijvoorbeeld vooral de vwo’ers uit, met gemiddeld 7,06 op hun eindlijst.

Op het Ostrea Lyceum in Goes waren de resultaten van vwo’ers veel minder, terwijl de havo-leerlingen op het eindexamen juist de beste van de provincie waren. Bij de vmbo’ers haalden de leerlingen van Pieter Zeeman in Zierikzee de hoogste cijfers.

Conclusie

Als we het bovenstaande goed lezen, dan kunnen we deze onterechte vrees dus helemaal wegnemen.

 

Bron: PZC – Rolf Bosboom