Na de watersnood van 1953 werd begonnen met één van de grootste civieltechnische projecten ter wereld. Het Deltaplan. Dit plan moest een ramp als die in 1953 voor het Zuidwesten van Nederland voorkomen. Het belangrijkste deel van deze werken werd in Zeeland uitgevoerd.

Voor het begin van de Deltawerken was een reis van noord naar zuid een tijdrovende zaak. Er bestonden nog geen vaste oeververbindingen. Omrijden via Noord Brabant en gebruikmaken van veerdiensten was de normaalste zaak van de wereld. Zeeland bereiken was een zaak van geduld.

Een rustige dag bij de Zeelandbrug

Een rustige dag bij de Zeelandbrug

 

Op 15 december 1965 werd de Zeelandbrug (aanvankelijk de Oosterscheldebrug) door toenmalig koningin Juliana officieel voor het wegverkeer geopend. De brug heeft een totale lengte van 5022 meter en maakt deel uit van de provinciale weg N256. Sinds dat jaar was er een rechtstreekse verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. De brug zorgde voor een kortere verbinding tussen Vlissingen, Middelburg en Goes in het zuiden en Zierikzee, Bruinisse en Rotterdam in het Noorden.

In die tijd liep deze brug nog over open zee. De Oosterscheldekering was nog niet in gebruik. Feitelijk is dat nog zo. De Oosterschelde is nog steeds niet permanent afgedamd.

De Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering

 

Op 27 april 1961 werd het Veerse Gat afgesloten door de gelijknamige dam. Hierdoor ontstond het Veerse Meer. Deze dam, die 2800 meter lang is verbindt Walcheren met Noord-Beveland. De dam is een gedeeltelijk met asfalt beklede dijk en vormt een onderdeel van de N57. Deze weg volgt de Dammenroute via de Brouwersdam en de, in Zuid Holland gelegen, Haringvlietdam.

In 1966 kwam het eerste stuk snelweg in Zeeland gereed. De A58 tussen Arnemuiden en Arnestein bij Middelburg. Het duurde tot 1977 voordat de A58, inclusief de Vlaketunnel, gereed was.

In 1983 werd de korte A256 bij Goes opengesteld. In 1987 kwam de imposante Oosterscheldekering gereed. Hierdoor werd de verbinding van Walcheren met de havens van Rotterdam aanzienlijk verkort en sneller.

De ingang van de Westerscheldetunnel

De ingang van de Westerscheldetunnel

 

In 2003 werd de Westerscheldetunnel, het laatste grote kunstwerk van Zeeland, voor het verkeer opengesteld. De (tol)tunnel heeft een lengte van 6,6 km. Dit deel van de N62 loopt onder de Westerschelde en vormt tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen de langste verkeerstunnel van Nederland.

Intussen zijn aan de eerst aangelegde wegen al de nodige aanpassingen en verbeteringen aangebracht, waardoor het wegennetwerk van Zeeland aardig aan de wensen van de huidige weggebruiker kan voldoen. Het heeft er wel toe geleid dat veel van de oude, romantische veerverbindingen zijn opgeheven.

Zeeland bereikbaar en leefbaar houden. Maar vooral veiliger maken. Dat is het belangrijkste doel van het verkeersbeleid van het bestuur van de provincie. Als inwoner of als toerist wilt u snel en gemakkelijk door Zeeland kunnen reizen. Hiervoor geeft ze hoge prioriteit aan de aanleg en onderhoud van bestaande en nieuwe wegen. De wegen zijn nog vaak enkelbaans. Je ziet dan ook dat langs veel provinciale wegen parallelwegen zijn aangelegd. Deze zijn niet alleen ideaal voor fietsers, maar hiermee wordt voorkomen dat landbouwvoertuigen, en die zijn er nogal wat in Zeeland, de doorstroming van het verkeer hinderen.

De basis van het openbaar vervoer in Zeeland wordt gevormd door veel gebruikte buslijnen, het kernnet. Deze buslijnen verbinden regio’s en grote kernen. De bussen rijden de hele week volgens een vaste dienstregeling.

Voor forenzen en scholieren zijn er op de drukke momenten van de dag extra buslijnen. Ook aan toeristen is gedacht. Tijdens de zomermaanden zijn er een aantal toeristenlijnen.

De Zeeuwse bussen van Connexxion

De Zeeuwse bussen van Connexxion

 

Het hele busvervoer in Zeeland is uitbesteed aan Connexxion. Daarvoor heeft dit bedrijf op 3 juli 2015 een nieuwe vloot gepresenteerd. Deze bestaat op dit moment uit 161 voertuigen, waarvan 60 nieuwe en zeer schone euro-6 bussen. Samen met 43 aardgasbussen en nieuwe buurtbussen levert Connexxion op deze manier haar bijdrage om, onder de naam “doorZeeland” de provincie schoon te houden. De bussen zijn allemaal voorzien van een huisstijl waarin een aantal typisch Zeeuwse elementen terugkeren.

Ook kunt u gebruik maken van de snelbus, die de verbinding tussen Zierikzee, via Bruinisse met Rotterdam onderhoud.

Naast de grote buslijnen rijden er in Zeeland buurtbussen. Deze kleinere bussen rijden onder verantwoordelijkheid van lokale buurtbusverenigingen en worden vaak bestuurd door vrijwilligers. Ze verzorgen het vervoer van kleinere, naar grote plaatsen volgens een vaste dienst regeling. Deze kleinere buurtbussen, die maximaal 8 personen mogen vervoeren, rijden alleen werkdagen. Zij worden tot normaal openbaar vervoer gerekend en u kunt op deze busjes dus gebruik maken van uw OV-chipkaart.

De buurtbus

De buurtbus

 

Met het verlenen van de nieuwe concessie aan Connexxion, zijn een aantal halte of opstapplaatsen verdwenen. Hiervoor in de plaats is de haltetaxi gekomen. De haltetaxi sluit aan op de dienstregeling van de bus, maar rijdt alleen als er een rit wordt aangevraagd.

De haltetaxi haalt u op bij een halte bij u in de buurt of uw bestemming of bij een aansluitpunt op het reguliere busvervoer. Of, tegenovergesteld, u wordt opgehaald zodra u uit de bus stapt om u vervolgens af te zetten aan een halte dicht bij uw woonadres.

De haltetaxi valt niet onder het openbaar vervoer, u kunt dus geen gebruik maken van een OV-chipkaart of een abonnement.

De Prinses Maxima op volle zee

De Prinses Maxima op volle zee

 

We schreven al dat de meeste veerdiensten in Zeeland zijn opgeheven. Toch bleek de verbinding tussen Vlissingen en Breskens een belangrijke schakel te zijn in het openbaar vervoer. Om die reden schreef de provincie in 2014 een Europese inschrijving voor deze verbinding uit. Hierop kwamen geen reacties. Daarom besloot de provincie de veerdienst zelf te exploiteren onder de naam “Westerschelde Ferry’s BV”. Er werden twee SWATH schepen, een soort catamarans, aangekocht. Ze werden de Prins Willem-Alexander en de Prinses Maxima gedoopt.. Samen zorgen deze schepen voor een betrouwbare en comfortabele veerverbinding tussen Vlissingen en Breskens.

De overtocht duurt ongeveer 23 minuten. De schepen bieden plaats aan 186 passagiers en 90 fietsen en bromfietsen.

Stationsgebouw Goes

Stationsgebouw Goes

Het valt op dat de trein een ondergeschikte rol speelt in het openbaar vervoer. De redenen hiervoor zijn de hoge kosten voor de aanleg van de lijnen, in relatie tot de dunbevolktheid van de provincie. Daarom is Zeeland per spoor moeilijk te bereiken. Vanuit Rotterdam loopt een intercitylijn naar Roosendaal. Daar gaat de trein als intercity door naar Vlissingen, met alleen een stop in Goes. Of u stapt over in Roosendaal om de stoptrein naar Vlissingen te nemen.

Los van deze beperking kunnen we vaststellen dat elke uithoek van Zeeland goed per openbaar vervoer te bereiken is.