Zeeland is een provincie waar men niet lang om werk verlegen hoeft te zitten. De vraag kan het aanbod nauwelijks bijhouden.

In het derde kwartaal van 2016 was gemiddeld 5,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid was met 7,1 procent het hoogst in de provincie Groningen. Deze provincie loste in 2015 Flevoland af dat daarvoor de hoogste werkloosheid kende. Zeeland heeft al jaren de laagste werkloosheid: 3,5 procent in het derde kwartaal van 2016.

Veere

Dat het met de werkgelegenheid in Zeeland goed gaat, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2016. Landelijk gezien was de werkloosheid in Veere het laagst met 3,7% van de beroepsbevolking. Borsele is een goede tweede met 3,8%.

Vergrijzing

Dat lage werkloosheidpercentage is voornamelijk te danken aan het effect van de leeftijdsverdeling in Zeeland. Door de sterker vergrijsde beroepsbevolking is het natuurlijk verloop veel groter geweest dan in Nederland. Tegenover 10 personen in Zeeland die in de periode tussen 2009 en 2014 de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikten, dienden zich slechts 7 ‘instromers’ van 27 jaar aan.

Vacatures te over

Vacatures te over

Landelijk is die verhouding tussen instroom van jongeren en uitstroom van ouderen vrijwel gelijk. Dit betekende dat er in Zeeland voor duizenden mensen minder een baan beschikbaar hoefde te zijn. In de eerste jaren na de economische crisis steeg de werkloosheid ook nauwelijks. In 2013 steeg de werkloosheid echter fors, zij het dat het niveau nog steeds naar verhouding erg laag was. In 2013 waren er dan 10.000 werklozen in Zeeland. Dat was 5,8% van de beroepsbevolking. Begin 2014 waren er in Zeeland ongeveer 1.400 jongeren werkloos.

Gunstig

We kunnen voor wat betreft werkgelegenheid, maar ook vestigingsklimaat, echt wel optimistisch zijn in Zeeland. Van mei 2016 tot mei 2017 kwamen er 2.600 nieuwe banen bij. Ook het aantal nieuwe ondernemingen groeide fors. Het aantal nam toe met maar liefst 1.394.

Natuurlijk loopt het niet overal storm.

In de sectoren productie, distributie en handel van elektriciteit (-200) en de gezondheids- en welzijnszorg (-400) is het aantal banen het meest afgenomen. ‘In de bouwnijverheid (+400), groot- en detailhandel (+800), industrie (+200), advisering onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (+400), overige zakelijke dienstverlening (+600) en onderwijs (+200) is de banenstijging het grootst.’
Er zijn in deze periode 3.670 bedrijven opgericht en 2.276 bedrijven opgeheven.

Verder valt op dat salarissen voor nieuwe banen een behoorlijke stijging vertonen met 4,6%. Het gemiddeld aangeboden bruto jaarsalaris in vacatures steeg tot € 38.736.

Schaduwzijde

‘Elk foordeel hep se nadeel’ sprak een bekende Nederlander eens. En dat is ook hier het geval. In de komende jaren zal het tekort aan technisch personeel drastisch oplopen. De verwachting is dat rond 2040 er 25.000 mensen te weinig zijn voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Met name het tekort aan technisch opgeleid personeel groeit snel. Wegens een gebrek aan schoolverlaters kunnen tot het jaar 2010 naar schatting al 1.100 technische banen niet worden ingevuld.

Daarom bundelen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid de krachten om deze potentiele schade aan de Zeeuwse economie te voorkomen.

Alle kansen voor jongeren

Alle kansen voor jongeren

Voor jonge technische biedt Zeeland, naast een goede baan, een meer dan behoorlijk salaris en het goede leven in deze provincie, een bijzonder goede toekomst.

 

Er zijn tal van mogelijkheden om een leuke baan te vinden, maar de vacaturebank van Zeeuwse Connectie is wel een heel goede.

 

De Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ) bestaat sinds 1988 en is een samenwerkingsverband tussen de provincie en Zeeuwse gemeenten. Jaarlijks wordt de werkgelegenheid in Zeeland geïnventariseerd. De gegevens zijn te raadplegen via de databank van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Bron: RIBIZ-werkgelegenheid zeeland – PZC