Wapen Noord-Beveland

Wapen Noord-Beveland

Noord-Beveland is het op één na kleinste eiland van de provincie Zeeland. Het is een zelfstandige gemeente. In 2015 telde de gemeente 7.402 inwoners. De oppervlakte van Noord-Beveland is 120,29 km², waarvan 34,21 km² uit water bestaat. Het eiland is het dunst bevolkte deel van Nederland. Het bestaat uit volkomen vlak land en ligt 1 meter boven zeeniveau.

Noord-Beveland

Noord-Beveland

Noord-Beveland grenst in het noorden aan de Oosterschelde en in het zuiden aan het Veerse meer.

Het ligt ten noorden van Walcheren en Zuid-Beveland.

Bij Colijnsplaat werd in 1970 een tempel uit de Romeinse oudheid gevonden die gewijd was aan Nehalennia. Dit was een Keltisch-Germaanse godin. Zij had de macht over de handel en de scheepvaart. Rond deze tempel werd een handelsnederzetting gebouw die Ganuenta werd genoemd.

Veel zeelieden deden deze nederzetting aan om een goed verloop van hun reis af te smeken.

Deze vondst betekende dat Colijnsplaat aan het begin van onze jaartelling al bewoond was.

In 2005 is in de haven van Colijnsplaat een reconstructie van de tempel gemaakt.

Reconstructie van de tempel gewijd aan Nehalennia in Colijnsplaat

Reconstructie van de tempel gewijd aan Nehalennia in Colijnsplaat

 

Aan het einde van de derde eeuw raakte de streek ontvolkt als gevolg van invallen van de Germanen, maar ook vanwege de steeds terug kerende overstromingen. Het duurde tot 700 voordat de schorren weer bevolkt begonnen te raken.

Na een grote stormvloed in 1014 begon men met de aanleg van de eerste dijken en werden terpen verhoogd.

In 1100 werd in de gemeenschap Welle de eerste kerk gebouwd. Na opnieuw een allesverwoestende stormvloed in 1134 werd Noord-Beveland helemaal bedijkt. Veel hielp dit niet. De St. Felixvloed van 5 november 1530 zette heel Noord-Beveland onder water. De Allerheiligenvloed van 1532 vaagde alle bebouwing weg. Slechts de kerktorens van Wissenkerke en Kortgene bleven overeind.

In 1598 was Noord-Beveland weer gedeeltelijk ingepolderd. Er werden nieuwe dorpen aangelegd en Colijnsplaat en Kats ontstonden. In 1652 was Wissenkerke een feit, aan de oude kerktoren werd een nieuw schip aangebouwd. In 1684 volgde Geersdijk en vanaf 1684 werd de rest van het eiland ingepolderd.

De toenmalige bewoners van Noord-Beveland kwamen uit verschillende delen van Zeeland, maar ook uit Vlaanderen, Holland, Brabant en Limburg. Sommigen kwamen zelfs uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en Schotland. Het ging hierbij voor een deel om arbeiders, ambachtslieden en schippers die na de aanleg van de dijken, polders en dorpen besloten hier te blijven wonen. Langzaam maar zeker werd Noord-Beveland welvarend.

Rijkdom werd merkbaar

Rijkdom werd merkbaar

 

Tijdens de watersnood van 1953 bleven de dijken bij Colijnsplaat op het nippertje gespaard. Men spreekt hierbij over het wonder van Colijnsplaat. Op andere plaatsen op het eiland, onder andere bij Kortgene, begaven de dijken het wel en opnieuw overstroomden grote delen van Noord-Beveland.

Op de dijk bij Colijnsplaat is een monument aangebracht ter herinnering aan de verdwenen dorpen. In de dijk zijn stenen aangebracht met daarop de namen van de dorpen die verdwenen zijn ten gevolge van de rampen.

Gedenksteen in de dijk

Gedenksteen in de dijk

De belangrijkste weg is de N255. Deze loopt van oost naar west dwars door Noord-Beveland. In het oosten sluit deze weg aan op de N256 van Goes naar Zierikzee. Via de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug is het eiland verbonden met Schouwen-Duiveland. Over de Veerse Gatdam is Walcheren te bereiken. De Zandkreekdam is de verbinding met Zuid-Beveland.

 

Noord-Beveland is een aantrekkelijke verblijfplaats, zowel in de zomer als in de winter. Van massatoerisme is in dit vakantiegebied geen sprake. Noord-Beveland is dan ook een excellente plaats voor een vakantie temidden van rust en natuurlijke rijkdom. Het eiland beschikt over prachtige zandstranden en goed aangelegde fiets- en wandelpaden.

Tijdens uw trektochten over het eiland komt u langs nostalgische winkeltjes, galerieën, de inlagen, vogeluitkijk hutten en prachtige vergezichten.

 

Nostalgisch boekwinkeltje, maar ook zelfbediening.

Nostalgisch boekwinkeltje, maar ook zelfbediening.

Noord-Beveland is een geweldig eiland om te wonen, te werken of op vakantie te gaan. De zes dorpskernen, Kamperland, Kortgene, Colijnsplaat, Wissenkerke (de hoofdstad), Kats en Geersdijk en de buurtschappen Plankendorp en Stroodorp, elk met hun eigen karakter dragen bij aan de gevarieerdheid van het eiland.

Het eiland heeft een geweldig mooi en uitgestrekt buitengebied. Te voet of op de fiets krijgt u een prima indruk van het mooie landschap met haar inlagen en dijken. Inlagen, die op dit eiland ook wel kupen worden genoemd, zijn kleine stroken grond tussen twee dijken in. Op sommige plaatsen waar voor dijkdoorbraken werd gevreesd, werd verder in het land een reservedijk aangelegd die men de inlaagdijk noemde. Om die dijk aan te leggen werd veel grond gebruikt uit de inlaag, waardoor deze lager gelegen is. De noordelijke kust van het eiland, tussen de Oosterscheldekering en Colijnsplaat bestaat uit een aaneengesloten serie van inlagen. Hierdoor is een landschapsbeeld ontstaan van varieert van moerassig gras- of rietland tot open water.

Inlagengebied

Inlagengebied

 

Een leuke manier om Noord-Beveland te ontdekken is er te voet op uit te gaan. Er is een uitgebreid netwerk van wandelpaden aangelegd van ruim 150 km. 64 km. daarvan is onverhard. Alle informatie over wandeltochten over Noord-Beveland kunt u vinden op de website www.vvv.zeeland.nl en kijk daar op wandelen/wandelnetwerken/eindeloos-eiland-noord-beveland.

Ook aan fietsers heeft Noord-Beveland veel te bieden. Wat voor wandelaars is uitgestippeld bestaat ook voor fietsers. Hiervoor bestaat een uitgebreid knooppunten netwerk. Op elk VVV kantoor kan men u een fietskaart van Noord-Beveland ter hand stellen. Eenvoudiger is misschien de website www.routesinzeeland.nl.

Aan de fietsroutes van “Verhalen in het Land” verspreid over Noord-Beveland staan unieke verhalenborden waarlangs je een fietstocht uit kunt zetten. Op die manier ontdekt u per fiets het eiland en neemt u kennis van bijzondere wetenswaardigheden en lang bewaarde geheimen.

De Voorstraat (hoofdstraat) van Colijnsplaat

De Voorstraat (hoofdstraat) van Colijnsplaat

 

Dankzij de ligging van Noord-Beveland, geheel omringt door water van de Noordzee, de Oosterschelde en het Veerse Meer is het een paradijs voor watersporters. Jachten en motorboten kunnen binnenlopen in maar liefst vijf jachthavens.

Op Noord-Beveland kunt u verschillende evenementen bezoeken. U kunt genieten van streekproductmarkten. Of het folklore festival, het festival Peerock of de Colijnsplaatse Dagen.

Een vergeten glorie keert terug. De pont.

Een vergeten glorie keert terug. De pont.

 

Voordat Noord-Beveland behoorlijke verbindingen over de weg kreeg via bruggen en dammen, was het eiland afhankelijk van veerdiensten. De belangrijkste dienst werd onderhouden tussen Kortgene en Wolphaartsdijk. In 1961 werd dit veer opgeheven.

Momenteel wordt een aantal van deze veerdiensten weer geëxploiteerd, maar nu speciaal voor toeristen. Ze sluiten goed aan op fietstochten en geven een mooie gelegenheid om Noord-Beveland vanaf het water te bekijken.

Tijdens het seizoen kunt u per veer van Veere naar Kamperland, van Kortgene naar Wolphaartsdijk, van Colijnsplaat naar Zierikzee en Burghsluis of van Sophiahaven bij Wissenkerke naar Zierikzee.

Noord-Beveland is gastvrij. Niet alleen aan de kust, maar ook is er sprake van een bloeiend plattelands toerisme. Grijp daarom eens de gelegenheid aan kennis te maken met dit unieke Zeeuwse eiland.

Het gemeentebestuur van Noord-Beveland zetelt in Wissenkerke.

Gemeente Noord-Beveland

Voorstraat 31

4491 EV Wissenkerke

Telefoon: 14 0113

Fax: 0113 – 377 300

E-mail: info@noord-beveland.nl

Website: www.noord-beveland.nl