Wapen van Wissenkerke

Wapen van Wissenkerke

Wissenkerke is een dorp in de gemeente Noord-Beveland. In 2013 bedroeg het aantal inwoners 1.170. Tot 1995 was Wissenkerke een zelfstandige gemeente. De aanleunende dorpen Geersdijk, Kampernieuwland en ’s Gravenhoek vielen onder Wissenkerke. Bij de vorming van de gemeente Noord-Beveland in 1995 werd Wissenkerke de hoofdstad van de gemeente en het eiland.

De naam Wissenkerke is waarschijnlijk ontstaan door een samenvoeging van de naam van een persoon; “Wisse” en een gebouw, “kerke”.

In 1242 werd de parochie Wissenkerke al genoemd. Het moet een belangrijke plaats zijn geweest want er waren twee pastoorsplaatsen. Maar waar dit oude Wissenkerke precies heeft gelegen is niet duidelijk bekend. In 1352, na een overstroming is Wissenkerke verplaatst.

Het huidige Wissenkerke

Het huidige Wissenkerke

 

Twee stormvloeden in 1530 en in 1532 veegden het nieuwe Wissenkerke opnieuw van de kaart. Alleen de kerktoren bleef overeind staan. Deze stond nog tientallen jaren als toonbeeld van ellende op de schorren bij de Oosterschelde.

In 1652 werd het gebied opnieuw ingepolderd. De dijk om de Wissenkerkepolder werd gesloten en het Wissenkerke van nu werd aangelegd. Het werd gebouwd volgens een grondplan met haaks op elkaar liggende kavels.

Het inwonertal van Wissenkerke nam langzaam toe. Ze gingen allemaal trouw naar de kerk in Colijnsplaat. Maar vooral tijdens de winters was dat een hele onderneming. Daar kwam een einde aan toen in 1661 Wissenkerke een eigen predikant kreeg die zijn diensten aanvankelijk hield in een aangepaste schuur.

Kort na 1670 werd een nieuwe kerk gebouwd. In 1827 werd deze vervangen door een zogenaamde waterstaatskerk. Dit historische gebouw werd in 1968 gesloopt. De kerk vertoonde toen veel achterstallig onderhoud en was in verval geraakt. Toch werd de afbraak achteraf betreurd door de inwoners.

De voormalige hervormde kerk van Wissenkerke

De voormalige hervormde kerk van Wissenkerke

 

In 1868 werd er een tweede kerk gebouwd. Deze kreeg de naam “de Uitkomst”. Het was een gereformeerde kerk aan de Ooststraat. Deze eenvoudige zaalkerk heeft een sierlijke, rond gesloten voorgevel met rondboogramen. In 1986 werd deze zaalkerk gesloten en werd in gebruik genomen als verenigingsgebouw o.a. voor de plaatselijke harmonie.

De oude gereformeerde kerk

De oude gereformeerde kerk

 

Bij het nieuwe Wissenkerke werd een haven aangelegd aan de Cruijckelcreke. Maar dat was geen succes. De kreek verzandde steeds weer en het haventje werd opgegeven nadat bij het gebied in 1697, de Thoonpolder, in 1719, de Mariapolder en in 1771, de Willemspolder verder werd ingedijkt.

De gemeente kreeg twee molens. In 1860 werd de korenmolen “De Onderneming” gebouwd. Negen jaar later, in 1869 opende de molen “Landzicht” haar deuren.

 

 

De molen de Onderneming

De molen de Onderneming

 Vanaf 1816 luidde de officiële naam van de gemeente ‘Wissenkerke, ’s Gravenhoek en Kamperland’ dat werd afgekort tot Wissenkerke CA. Maar in de volksmond sprak men van Wissenkerke.

In de jaren dertig van vorige eeuw was er een plan om, door een bestuurlijke herindeling, Wissenkerke, Colijnsplaat, Kats en Kortgene op te laten gaan in één gemeente. Dat zou de gemeente Kortgene moeten worden. Er kwam in 1941 een fusie tot stand, maar Wissenkerke bleef zelfstandig.

Het duurde tot 1995 tot Wissenkerke en Kortgene opgingen in de gemeente Noord-Beveland. Het gemeentebestuur werd in Wissenkerke in het stadhuis gehuisvest.

 

Het raadhuis van Wissenkerke

Het raadhuis van Wissenkerke

De laatste decennia heeft Wissenkerke zich ontwikkeld tot een toeristische trekpleister. Het is een prachtig wandeldorp. De rust en ruimte in en rond Wissenkerke doen nauwelijks vermoeden dat het de hoofdplaats en het bestuurlijke centrum van Noord-Beveland is.

.Wissenkerke ligt dicht bij de Oosterschelde. Er zijn een aantal rustige familiestranden. Voor watersporters en amateurduikers is het een waar paradijs. Wissenkerke ligt in het centrum van een paar heel bijzondere natuurgebieden. U treft hier een grote variatie aan flora en fauna. Een ideaal gebied voor wandelaars en fietsers.

Wissenkerke - wandelgebied

Wissenkerke – wandelgebied

 

In de afgelopen jaren is het belang van Wissenkerke meer en meer op de toeristenindustrie gericht. Er zijn campings ontstaan en er is de “marina” jachthaven aangelegd.

Er zijn gezellige restaurants in het dorp en door het hele jaar worden er veel evenementen georganiseerd.

De klassieke wielerronde van Noord-Beveland gaat jaarlijks van start in de Voorstraat. Ook het Zeeuwse Folkloreweekend in het centrum van Wissenkerke is de moeite waard. U kunt hier kennismaken met het traditionele ringsteken te paard. Er is een oude ambachten markt en u kunt gebruik maken van de gelegenheid om per helikopter het dorp en de omgeving op een andere manier te bekijken.

Er treden verschillende bands op en het popkoor geeft een eigentijds geluid aan dit leuke weekend.

Riongrijders in afwachting van de volgende ronde

Ringrijders in afwachting van de volgende ronde

 Maar niet alleen in de zomer is het feest. Aan het einde van het jaar wordt jaarlijks de Fright Night georganiseerd. Een tocht waarbij men ergens op Noord-Beveland wordt gedropt. Op de weg terug naar Wissenkerke moeten een aantal opdrachten worden uitgevoerd.

Wissenkerke beschikt over een gemeentelijk zwembad dat dit jaar helemaal is gerenoveerd en aangepast aan de modernste eisen van onze tijd.

Er zijn een aantal winkels, waaronder de lokale supers.

Aan de Ooststraat vind u de apotheekhoudend huisartsenpraktijk en de openbare basisschool “de Vliete” zorgt voor de eerste ontwikkelingen van uw kind.

Wissenkerke, doet als gemeentelijke zetel van Noord-Beveland al het mogelijke om het haar inwoners en bezoekers aangenaam te maken.