De naam van dit buurtschap duikt voor het eerst op in 1504-1505 als Bellaert. Een naam die in die periode vaak voorkwam als familienaam. Maar dat verklaart de naam nog niet.

De meest aannemelijke verklaring is een afleiding van de naam Bildert, zoals een van de drie schorren van Dreischor werd genoemd. Toch leeft de naam Bellaert nog steeds voort.

Bellaertweg

In 1694 zou de naam voorgoed  veranderen in Beldert.

 

In 1759 was Mr. Andries Heshuijzen ambachtsheer van Dreischor. Dreischor was in die periode al voor een deel ingepolderd. Heshuijzen wendde zich tot de Staten van Zeeland met het verzoek hem octrooi te verlenen van de ‘Nieuwe Polder van Dreischor’. Ruim een jaar later, in 1760, was het werk geklaard en de polder kreeg de officiële naam ‘Dreischors Nieuwland’, zo blijkt uit de notulen van de Edel Mogende Heeren van Staten van Zeelandt uit 22 april 1779. Hieruit mogen we afleiden dat Heshuijzen vlak daarvoor moet zijn overleden.

Uittreksel uit de notulen uit 1779

 

In 1789 werd de Nieuwe Polder verbonden met de Dreischorpolder die door drie belangrijke wateren was omgeven; De Gouwe,  de Noordgouwe en de Grevelingen. Het sprak voor zich dat Beldert een havenplaats zou worden. Maar denkt daarbij niet aan havens met de omvang van Zierikzee of Brouwershaven. Meer dan een verzameling landbouwhaventjes in een uitgestrekt landbouwgebied zou Beldert niet worden.

Landbouwgebied met zicht op Dreischor

 

 

Ondanks het belang van de vier landbouwhaventjes zou Beldert altijd onbeduidend blijven. Bij een volkstelling welke werd gehouden in 1840 werd Beldert niet eens opgenomen.

 

Dijkwater was tot 1953 een belangrijk water. Het had vier haventjes waaruit landbouwproducten naar de grotere steden werden afgevoerd.  Voor de boeren in en rond Dreischor waren die havens van Beldert bijzonder belangrijk. Na de watersnoodramp werd het Dijkwater afgedamd en van het stroomgebied werd de goede grond ingepolderd en de slechte grond werd natuur. De restanten van het Dijkwater werden in 1959 gedempt.

De troosteloze aanblik van de haven van Beldert na de Ramp

 

Van het eens zo bloeiende Beldert is niet veel meer overgebleven. De laatste haven werd na de Ramp gedempt van puin van verwoeste huizen uit omringende dorpen. Het gemaal verdween omdat het nutteloos is geworden. Na enig zoeken kunt u de fundamenten nog terug vinden. Een raar bultje in de weg herinnert nog aan de vroegere doorlaat.

Een van de resterende huisjes van Beldert

 

 

Het buurtschap Beldert valt onder het grondgebied van Dreischor. Dat blijkt ook uit de postcode die gelijk is aan die van Dreischor.

Het vergeten, kleinste buurtschap van Schouwen-Duiveland, heeft ondanks alles nog een aantal opmerkelijke dingen die aan het verleden herinneren. Het kleine dijkje waar een aantal woningen aan liggen, is een van de oudste dijken van Zeeland. Het is onderdeel van de grotere dijk die doorloopt tot Sirjansland.

 

Beldert bestaat uit nog slechts zes woningen. Maar er staat ook de trotse en nog steeds gebruikte  Houtzagerij Beuzenberg & Zn. die volop leeft. Hier worden nog op ouderwetse manier boomstammen tot planken omgetoverd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van stokoude machines zoals lintzagen, bladzagen en zelfs een unieke raamzaag.

Nog steeds werkende zaagmachines met een behoorlijk verleden

 

 

Iedereen kent Dreischor en Sirjansland. Het Dijkwater is veranderd in het bekende prachtige natuurgebied. Maar als u toch in die omgeving bent, vergeet dan het kleine Beldert even ten zuiden van Dreischor niet te bezoeken. Gelegen in een weids Zeeuws landschap is het uw bezoek zeker waard.

Beldert even ten zuiden van Dreischor – Beeld Google Earth