Serooskerke, voor de Zeeuwen “Seêskerke”, is een klein maar leuk dorpje op Schouwen-Duiveland. Het telt totaal 277 inwoners.

Het dorpje heeft de vorm van een ringdorp. Het bestaat uit vier straten die vanaf de kerk uitwaaieren.

 

Tot 1961 was Serooskerke, ondanks haar geringe afmetingen, een eigen gemeente. In dat jaar ging het op in de gemeente Westerschouwen tot het in 1997 deel werd van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Het wapen van Serooskerke

Het wapen van Serooskerke

Het dorp wordt voor het eerst genoemd in de dertiende eeuw. Het heette toen Sheralardskindskerke. Het zou zijn gesticht door de kinderen van ene heer Alard. Via de schrijfwijze is het uiteindelijk in de 15de eeuw Serooskerke geworden. Dat is één lezing.

De tweede is duidelijker en wellicht meer aannemelijk.

De bewezen stamreeks van het Nederlandse adellijke geslacht Van Tuyll van Serooskerke begint met Pieter Hugen Reynersz alias Serooskerke. Hij zou in 1483 de heerlijkheid Tseroirtskercke hebben gekocht en de naam hebben aangepast. Pieter Hugen Reynersz wordt vermeld als burger van Zierikzee en was vanaf 1472 schepen en later burgemeester van deze stad. Vanaf die tijd noemden de leden van het geslacht zich Van Serooskerke. Vanaf 1600 werd hier Van Tuyll voorgezet  en werd de letter N toegevoegd aan Serooskerke.

Het geslacht Van Tuyll van Serooskerken was welgesteld. Op Walcheren ligt ook een dorp met de naam Serroskerke. Beide dorpen waren eigendom van dit geslacht.

Van het familiewapen van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken is het dorpswapen van Serooskerke afgeleid.

Het wapen van de familie Van Serooskerken

Het wapen van de familie Van Serooskerken

In 1903 werd vlak bij Serooskerke een haventje aangelegd, De Schelphoek. Het werd voornamelijk gebruikt om suikerbieten uit de omgeving af te kunnen voeren. Later werden om het haventje enkele huizen gebouwd en ontstond een buurtschap.

Het dorpje ligt pal achter de Oosterscheldedijk. Tijdens de watersnoodramp van 1953 ontstond bij de Schelphoek een dijkdoorbraak. Hierdoor liep de polder Schouwen onder water. Het buurtschap bleek niet bestand tegen de kracht van het water en verdween geheel in de golven. De watersnoodramp kostte aan 15 inwoners van Serooskerke het leven.

Dijkdoorbraak in 1953

Dijkdoorbraak in 1953

Het ontstane gat in de dijk leek aanvankelijk nog mee te vallen, maar in de maanden volgend op de ramp werd het alleen maar groter.

Een half jaar na de ramp, in augustus, was het resultaat een gat met afmetingen van 520 meter breed en 38 meter diep. Om het gebied werd een nieuwe ringdijk van vier kilometer lang aangelegd, die uiteindelijk werd gesloten met caissons. De laatst aangebrachte caisson steekt nog steeds boven de dijk uit en vormt een goed uitkijkpunt.

Het gat in de oude dijk is nooit meer gedicht. Daarvoor bleek het te groot. Bij het opmaken van de schade na de ramp, bleek dat dit gat het grootste was van heel Schouwen-Duiveland. Vanaf de nieuwe dijk zijn de restanten van de oude dijk, met daarin het gapende gat nog goed te zien.

Bij die herstelwerkzaamheden na de ramp, moest ca. 150 hectare worden buitengedijkt. Hierdoor ontstond het natuurgebied De Schelphoek.

Het ontstane krekengebied is bijzonder rijk aan planten en dieren.

De Schelphoek

De Schelphoek

Staatsbosbeheer plantte vlak na de ramp een bos aan. Hier broeden op tegenwoordig meer dan 60 vogelsoorten, onder andere nachtegalen, bonte spechten en uilen.

In het voorjaar is het één grote plantenweelde met bloeiende meidoorn en oude stokrozen. Op de bodem van de kreek treft u zeekraal en schorrenkruid.

Buitendijks van de Schelphoek treft u duizenden kustvogels aan. Er is een gemarkeerde wandelroute rondom de binnendijkse kreek en overal treft u informatieborden aan.

Tal van infoborden

Tal van infoborden

Het kleine dorpje Serooskerke, een vlekje op de landkaart, is nietig. Maar in die nietigheid schuilt een ware schoonheid. Het is een dorpje zoals we ze vroeger door heel Nederland aantroffen; een kerk en wat huizen. Er is geen nieuwbouwwijk, geen industrieterrein en geen langsrazend verkeer. Serooskerke straalt rust uit.

Misschien wel daarom zijn er in de onmiddellijke omgeving een groot aantal campings.

Serooskerke wordt gedomineerd door de kerk die gewijd is aan Sint Allard, een vroegere bisschop van Mainz die de marteldood is gestorven.

De Allardkerk met de watersnood gedenksteen

De Allardkerk met de watersnood gedenksteen

De kerk heeft het twee keer behoorlijk te verduren gehad. In 1575 brandde ze voor het grootste gedeelte af. Het schip werd met de verbrande stenen opnieuw opgebouwd. Ook tijdens de ramp van 1953 liep het gebouw grote schade op. Pas na vijf jaar werd de restauratie ingezet. Daarbij werd ook de toren rechtgezet. Er werd een nieuw orgel in gebruik genomen omdat het oude door het zoute water zwaar was aangetast. De kerk is, zij het niet doorlopend, in juli en augustus op doordeweekse dagen geopend voor bezichtiging. De kerk is inmiddels benoemd tot rijksmonument

Het is niet het enige rijksmonument in Serooskerke. Ook de Hoeve Pooltjesmeet, een oude boerderij  aan de Zandweg en daterend uit de 19de eeuw, verdient deze status.

Hoeve Pooltjesmeet

Hoeve Pooltjesmeet

Renesse en Haamstede liggen op vijf kilometer afstand, leuk voor een fietstocht. Maar ook per bus kunt u naar deze plaatsen. Zierikzee is per bus goed bereikbaar. Lijn 133 van Renesse naar Zierikzee doet elk half uur Serooskerke aan.

Het kleine Serooskerke, met haar Schelphoek en haar leuke strand, is een prettige bestemming.