Veere is de gemeente aan het noordwestelijke deel van het eiland Walcheren. In de loop der jaren heeft de gemeente Veere nogal wat veranderingen ondergaan.

Stadswapen van Veere

Stadswapen van Veere

In de 13de eeuw was er een gehucht en handelsplaats. Dat bekend stond onder de naam Kampvere of Ter Veere. Het behoorde tot de parochie en het ambacht Zandijk.

Dat leert ons een oorkonde uit 1282. Uit deze oorkonde blijkt dat Wolfert van Borselen een aantal van zijn bezittingen opdraagt aan gravin Beatrix,de vrouw van graaf Floris V. Daaronder bevonden zich onder andere kasteel Zandenburg, een watermolen, maar belangrijker, een haven met recht op havengeld.

 

Wolfert van Borselen

Wolfert van Borselen

 

Haven

Door deze haven werd Veere een bloeiende handelsplaats. In 1318 bevonden zich al Italiaanse bankiers, Lombarden genoemd, in het gehucht. Dat betekent dat er toen al buitenlandse handel werd gedreven.

Handelsstad

Het ging zo goed met Veere dat het zich in 1339 al afgescheiden had van Zandijk. Het zou niet de eerste verandering van de gemeentegrens zijn. Vanaf 1811 was er al sprake van een gemeente Veere. Veere lijfde het vroegere Zandijk waar het zich eerder van afgescheiden had, nu in.

 

 

19de en 20ste eeuw

In de 19de en 20ste eeuw werden veel gemeentelijke herindelingen doorgevoerd. Het doel hiervan was dat de regering aan gemeenten taken en bevoegdheden wilde overdragen. Daardoor gaf met meer verantwoordelijkheden aan gemeenten. Het idee hierachter was dat veel kleine gemeenten deze verantwoordelijkheid niet of niet voldoende aan zouden kunnen. Het resultaat is dat het aantal gemeenten vanaf 1900 tot 2018 is teruggelopen van respectievelijk 1121 tot 380.

De huidige gemeente Veere

De huidige gemeente Veere

Herindeling Veere

Ook in Zeeland ontkwam men hier niet aan. Op 1 juli 1966 werden Serooskerke en Vrouwenpolder met Veere samengevoegd. En dat wass niet genoeg. De situatie bleef zo tot 1996. Op 1 januari 1997 vond een nieuwe gemeentelijke herindeling plaats. Nu werd de gemeente Veere samengevoegd met de gemeenten met andere buurgemeenten,

De gemeente Veere bestaat nu uit de volgende kernen:

 • Koudekerke
 • Westkapelle;
 • Oostkapelle;
 • Veere;
 • Domburg;
 • Aagtekerke;
 • Zoutelande;
 • Meliskerke;
 • Grijpskerke;
 • Vrouwenpolder;
 • Biggekerke;
Het aparte uurwerk van de kerk van Arnemuiden

Het aparte uurwerk van de kerk van Arnemuiden

Daarnaast vallen onder de gemeente Veere ook de buurtschappen:

 • Boudewijnskerke;
 • Buttinge;
 • Dishoek;
 • Geldtienden;
 • Groot- en Klein Valkenisse;
 • Hoogelande;
 • Krommenhoeke;
 • Mariekerke;
 • Molembaix;
 • Molenperk;
 • Poppendamme;
 • Sint Jan ten Heere;
 • Snabbeldorp;
 • Sint Janskerke.

 

De zee bij Dishoek

De zee bij Dishoek

 

Door al die ingrepen is een gemeente ontstaan met een oppervlakte van 206,63 km², waarvan 133,13 km² uit land bestaat en 73,5 km² uit water. Het aantal inwoners bedroeg 21.823, gerekend op 31 mei 2018.

Merkwaardig is dat het bestuurlijk centrum zich niet in Veere bevindt, maar het gemeentehuis is gevestigd in Domburg. Hier kunt u alle gemeentelijke informatie vinden.

Toerisme

In de afgelopen decennia heeft de Gemeente Veere zich nadrukkelijk op de kaart gezet als paradijs voor het toerisme. Waar is dat aan te merken?

Stranden en duinen - Foto Aren Admiraal

Stranden en duinen – Foto Aren Admiraal

Stranden

Om te beginnen de stranden en de duinen. De stranden, Oostkapelle voorop, zijn al een aantal jaren, zowel door de ANWB als door het publiek, uitgeroepen tot de schoonste stranden van Nederland. De Gemeente Veere zet daar ook zwaar op in. Veel mensen grijpen de kans aan om  volop van zon, zee en strand te genieten. Voor elke groep is er iets te vinden, van watersportstrand tot familiestrand en naturistenstrand.

Westkapelle Hoog

Westkapelle Hoog

 

Vuurtorens

Bij die stranden wordt het gezicht bepaald door een aantal vuurtorens en lichtopstanden. Nergens aan de kust staan er zo veel, zo kort op elkaar. Nog steeds nodig om het scheepvaartverkeer op veilige wijze op de Westerschelde te begeleiden. Soms in combinatie met elkaar. We noemen Westkapelle Hoog en Westkapelle Laag, de Lichtopstand Zoutelande en Kaapduinen. Op de een of andere manier manifesteren deze karakteristieke lichten zich als de verbinding met de zee.

Natuurgebieden

Vlak bij die stranden zijn een aantal prachtige natuurgebieden te vinden. Ga een wandelen of fietsen in het fraaie natuurgebied de Manteling of geniet van Oranjezon. De omgeving rond de gemeente Veere is bij uitstek geschikt om tot rust te komen. En duik je wat verder het achterland in dan ontdek de weldadige stilte van het agrarisch gebied dat ook bij deze gemeente hoort.

 

 

Veerse Meer

Wandlen in de natuur - foto Aren admiraal

Wandelen in de natuur – foto Aren Admiraal

Een andere trekpleister is het Veerse meer. Dit drukbezochte watersport gebied is ontstaan na de Watersnoodramp en is een gevolg van het Deltaplan.

Windsurfen op het Veerse Meer

Windsurfen op het Veerse Meer

Door de afsluiting van het Veerse gat ontstond een binnenzee, eigenlijk een meer. Het water veranderde van zout in brak. Dit had grote gevolgen voor flora en fauna. In plaats van getijden kwam er een zomer- en een winterpeil. In de zomer staat het water hoger dan in de winter. Hierdoor kan er voldoende overtollig water uit de polders worden gespuid.

 

 

Zoals verwacht werd het Veerse Meer een toeristische trekpleister van formaat. Watersport nam enorm toe. Op tal van plaatsen werden jachthavens aangelegd met veel aanlegplaatsen om iedereen een plekje aan te kunnen bieden. Hier kunt u uitgebreide informatie vinden over het Veerse meer

 

Spelende kinderen

Spelende kinderen

 

 

Kunstwerken

Historisch heeft de Gemeente Veere nogal al wat in de aanbieding. Als u zich er in wilt verdiepen dan kunt u maar liefst 312 rijksmonumenten ontdekken. Rondwandelend komt u prachtige stukken van openbare kunst tegen, varierend van oorlogsmonumenten tot spelende kinderen, een Zeeuwse boer of een zittenede vrouw tot een borstbeeld van Johann Georg Mezger, een Amsterdamse slagerszoon die wordt beschouwd als de grondlegger van de fysiotherapie. Door zijn werk en liefde voor Zeeland trok hij zijn rijke cliënteel,  de toenmalige jet-set, over de streep en zij volgden hem naar Zeeland waardoor Domburg nog meer op de kaart werd gezet.

Kernen

En dan praten we nog niet over de verscheidenheid van de verschillende dorpskernen, uiteenlopend van het rustige Biggekerke tot het historische Veere, waar het verleden goed geconserveerd is overgebleven om u er nu nog van te laten genieten. Waar over de gemeente verspreid verschillende leuke musea u kennis willen laten maken met de Tweede Wereldoorlog in het oorlogsmuseum in Westkapelle en u laten ruiken aan de welvaart in het verleden in de Schotse huizen in Veere.

Schotse huizen in Veere

Schotse huizen in Veere

Zonder andere gemeente in onze provincie te kort te willen doen, de Gemeente Veere is een garantie voor een heel bijzondere vakantie.

Op de onderstaande pagina’s willen wij u kennis laten maken met de verschillende dorpskernen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aagtekerke

Biggekerke

Dishoek

Domburg

00 intro

Grijpskerke

Koudekerke

Meliskerke

Oostkapelle

Veere

Vrouwenpolder

Westkapelle

Zoutelande

 

 

 

 

.