Hulst vormt samen met Sluis en Terneuzen het grondgebied van Zeeuws-Vlaanderen. Hulst is daarbij her meest oostelijk gelegen deel. De gemeente presenteert zich graag als ‘De meest Vlaamse stad’ van ons land. En misschien is dat ook wel zo. Het gesproken dialect van Hulst, waarbij de H wordt ingeslikt en wordt uitgesproken als ‘Ulst’ geeft de bezoeker het idee een trip te maken naar onze zuiderburen. Ook de stijl van leven doet erg Bourgondisch aan.

Gemeentewapen van Hulst

 

Gebouwen

De zetel van de 251,8 km² grote gemeente is de oude vestingstad Hulst. Hier bevindt zich daarom ook het gemeentehuis. Dit gotische bouwwerk aan de Grote Markt dateert uit 1534 en werd ontworpen door Willem van Sassen en Laurens II Keldermans. Vooral deze laatste kwam uit een geslacht van Brabantse bouwmeesters. Naast de bouw van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen werden ze voor in Zeeland bekend met de bouw van het stadhuis in Middelburg en het stadhuis van Tholen.

Hulst – Gentsestraat

Herindeling

Hulst is ontstaan uit het samenvoegen van tal van dorpen en buurtschappen. Zo gingen de dorpen Boschkapelle, Hengstdijk, Ossenisse en Stoppeldijk in 1936 op in de gemeente Vogelwaarde.

Clinge, Sint Jansteen en Graauw en Langendam werden in 1970 toegevoegd aan de gemeente Hulst.

Toen dat laatste ook gebeurde met de al eerder gevormde gemeente Vogelwaarde was de gemeente Hulst, zoals we die  nu kennen in 2003 ontstaan.

Inwoners

Momenteel bestaat de gemeente (inclusief Hulst) uit 15 dorpskernen, waarvan Sint Jansteen en Hulst, met meer als 10.000 inwoners de grootste zijn.

Naast die 15 dorpskernen liggen binnen het grondgebied maar liefst 59 buurtschappen, sommige met schilderachtige namen, zoals ‘De Knapaf’,  ‘Drie Gezusters’ en ‘Paal’.

Samen vormden ze aan het eind van 2019 het aantal van 27.535 inwoners

Sluiskiltunnel – foto Tim Scheir – publiek domein wiki

Economie

De decentrale ligging, zowel binnen Zeeland als binnen de rest van ons land lijkt niet voor vestiging in Hulst te pleiten. Wat echter veel vergeten wordt is dat Hulst ten opzichte van veel Vlaamse steden, vooral binnen de agglomeratie Antwerpen ligt. Hiervan heeft de gemeente veel profijt. Er heerst een goed vestigingsklimaat. Dat is ook te merken aan de vele Vlamingen die ‘een dagje Hulst’ komen doen.

In 2015 werd de Sluiskiltunnel gerealiseerd. Deze wegtunnel onder het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil verbeterde de bereikbaarheid van Hulst aanzienlijk.

 

 

 

Abdij-Ter-Doest-foto-Paul-Hermans-publiek-domein-Wiki.

Inpolderingen

Ter Doest was een abdij die in Lissewege, vlak bij Brugge lag. De abdij speelde een belangrijke rol bij het inpolderen van, toen nog, Vlaanderen.

Vanaf de 12de eeuw werd het gebied dat nu de gemeente Hulst vormt, regelmatig bedreigd door overstromingen. Het deel dat Saeftinghe wordt genoemd, werd in de 13de eeuw onder beheer van de abdij Ter Doest ingepolderd. In 1570 was Saeftinghe een vruchtbaar polderland. De mensen leefden, onder invloed van de monniken van de landbouw, wolhandel en turfsteken.  Het gebied was zo aantrekkelijk geworden dat de graaf van Vlaanderen in 1279 bij de woonkern Saeftinghe een slot liet bouwen. Later verdween deze polder weer onder water als gevolg van terugkerende overstromingen.

 

 

Verdronken Land van Saeftinghe foto Saeftingekenner – publiek domein Wiki

Natuurgebieden

Momenteel is het natuurgebied Verdronken land van Saeftinghe het grootste brakwaterschor van Europa. Het heeft een oppervlakte van 36 km². In het vlakbij gelegen Emmadorp heeft de Stichting het Zeeuws Landschap een bezoekerscentrum gebouwd. Elk jaar vertrekken vanaf hier meer dan 12.000 mensen voor een excursie door dit gebied.

Andere natuurgebieden in de gemeente Hulst zijn het Waterwingebied Sint Jansteen en De Vogel. Het is daarmee een gemeente die bijzonder aantrekkelijk is voor natuurliefhebbers en vakantiegangers die rust en ruimte zoeken.

 

Kunst

Door heel de gemeente komt u op de meest onverwachte plaatsen sculpturen, standbeelden, en beeldhouwwerken ontdekken in de openbare ruimte. Teveel om kier allemaal te noemen, maar enkele willen we voor u aanstippen.

De gevallen krijger

De zoon van Hugo Metsers, Guido, overigens een Zeeuws beeldhouwer vervaardigde voor de stad Hulst zijn indrukwekkende ‘Gevallen Krijger’.

In Kloosterzande stuit u op de Hulsterweg op een monument dat ons stil laat staan bij de bijna vergeten watersnoodramp van 1906.

En zelfs het kleine Heikant pakt uit met een kunstwerk van Alfons d’Hooge voorstellende De Stulker. Dit is maar een heel kleine greep.

 

Historie en legenden

Hulst is rijk aan historie. Het wordt niet voor niets Vestingstad Hulst genoemd. Maar dat heeft betrekking op de hele omgeving. En dat is terug te vinden. Overal treft u nog sporen aan die herinneren aan de veldslagen uit de Tachtigjarige Oorlog en restanten van de Spaans-Staatse linies.

En laten we één belangrijk figuur niet vergeten. In de 13de eeuw, waarschijnlijk tussen 1257 en 1271 schreef ene Willem in het Middelnederlands zijn ‘Van den vos Reinaerde’. Strik genomen was het verhaal geen fabel, maar een epos, een heldendicht. Hij schreef zijn epos in de vorm van een dierenverhaal. Het verhaal bestaat uit 3469 versregels en geldt als hoogtepunt in de Nederlandse middeleeuwse literatuur.

 

De schrijver heeft zijn verhaal gesitueerd in Zeeuws-Vlaandere in se omgeving van Hulst. Deze stad en de dorpen Absdale en Hulsterloo worden uitdrukkelijk genoemd. Wat Janje van Sluis voor Sluis betekent is Reinaert de Vos voor  Hulst. In de stad staat een groot standbeeld met dieren uit het verhaal. Er is zelfs een school naar de schelm vernoemd:  het Reynaert College.

Reynaerd – Door Frithjof Spangenberg

Kortom:

De gemeente Hulst heeft meer te bieden dan men op het eerste gezicht denk. Op de onderliggende pagina’s laten we kennis maken met de dorpskernen.

 

.