22 april – Sterfdag Admiraal Adriaen Banckert

Moedig, intelligent, rechtlijnig en rechtvaardig en een stijfkoppige Zeeuw.

Lees verder