21 januari 1947 – Sterfdag van mr. dr. Jan van Walré de Bordes.

Moedige burgemeester van Middelburg

Lees verder