Arie Bouwmeester was al bekend vanwege een drietal romans die hij op zijn naam heeft staan. Tussen 2017 en 2020 verschenen achtereenvolgens ‘De Paraplu’, ‘Het Bruidsboeket’ en ‘Verstrikt’. Romans voor een volwassen publiek.

Cover van de kuipersdochter

Maar Bouwmeester, onderwijzer van beroep, met een fascinatie voor geschiedenis, besloot een historische roman te schrijven voor de jeugd en jon volwassenen. Het zal uiteindelijk een trilogie worden.

Na een lange periode van research en voorwerk zag de nieuwe historische jeugdroman van Arie Bouwmeester het levenslicht. ‘De Kuipersdochter van Middelburg’ is het eerste deel uit een serie van tenminste drie. Hierin wordt teruggegaan naar de woelige tijden van Middelburg, met name naar de strijd om de stad en op en rond Walcheren in de periode 1572 – 1574.

De opstand op Walcheren zou volgens hem meer bekendheid moeten krijgen. In Vlissingen wordt wel ieder jaar stilgestaan bij de officiële overgang naar de Prins van Oranje: op 6 april.

Hij heeft voor zijn werk vele historische feiten onderzocht en op een rij gezet. Een grote beperking was dat veel archiefmateriaal verloren is gegaan. Dit lag opgeslagen in de Vleeshal in Middelburg en heeft de bombardementen op 17 mei 1940 niet overleefd. Gelukkig is steeds meer online terug te vinden in openbare archieven alsmede in privédomeinen met een login mogelijkheid.

De historische verhaallijn is een weergave van veel feiten en personen uit die periode. Zij krijgen in De Kuipersdochter van Middelburg gezelschap van fictieve figuren die in het verhaal realistisch door elkaar laveren.

Het boek is rijk geïllustreerd met historische, modern getekende en bewerkte afbeeldingen van de hand van Arie Bouwmeester, aangevuld met historische plattegronden.

Arie Bouwmeester

Deel twee van de serie, ‘De Geuzen-Admiraal van Vlissingen’, is in concept ook al gereed. Dit deel zal vermoedelijk aan het einde van dit jaar van de persen rollen. Ook dit deel zal rond de 340 pagina’s bevatten.

De Kuipersdochter van Middelburg is een aanwinst van de boekenkast van uw kind(eren) vanaf 11 jaar, maar ook zeker voor de iets ouderen van 18 tot 98.