Een goede tentoonstelling voorbereiden kost tijd. Niet alleen tijd, maar ook visie, kennis en  inzet. Daarnaast is het een must goed ingevoerd te zijn in de museale wereld en over een goed nationaal en internationaal netwerk te beschikken. Deze zaken zijn wel toevertrouwd aan Albert Scheffers, directeur-bestuurder van het Stadhuismuseum, en zijn staf.

Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw.

Als we spreken over meesters uit de Gouden Eeuw wordt er meteen gedacht aan Rembrandt, Hals, Vermeer en andere topschilders die we voornamelijk tegenkomen in grote musea in de Randstad. Gemakshalve wordt hierbij voorbij aan het feit dat Zeeland en met name Middelburg maar zeker ook Zierikzee haar eigen Gouden Eeuw in de schilderkunst beleefden, inclusief een groot aantal topschilders.

Gebrek aan aandacht

Tot voor kort was er maar weinig aandacht voor Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw van de Nederlandse schilderkunst. Het Stadhuismuseum Zierikzee laat in een reeks tentoonstellingen en boeken zien hoe onterecht dat is. Na een introductie op de Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw en een tentoonstelling en boek over het werk van Franchoys Ryckhals, ligt de focus nu op de portretschilderkunst. Een algemeen thema wisselt dus steeds een monografisch thema af. Voor de expositie die eind 2021 van start moet gaan staat het werk van de in Zierikzee actief geweest zijnde Arnoldus van Anthonissen centraal

Schilderijen in het interieur

Zeeuwen richtten hun huizen graag in met schilderijen. Voor de meer welgestelden vormden portretten een belangrijk segment. Ze lieten zich vereeuwigen door lokale meesters, maar ook in andere steden. Hoe men zich liet vastleggen was zowel smaak- als standgebonden en varieert van stemmig zwart tot uitbundig kleurrijk. Het huwelijksportret voert de boventoon, maar er ook familietaferelen, kinderen en zeehelden werden gepenseeld.

Tentoonstelling

Na de twee voornoemde tentoonstellingen is het het Stadhuismuseum opnieuw gelukt een prachtige en uitgebreide expositie samen te stellen.

Het thema is  Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw en toont werk van de belangrijkste portrettisten in Zeeland in de zeventiende eeuw De portretten zijn afkomstig uit de depots van het Mauritshuis Den Haag, het Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Maritiem Museum Rotterdam, het Zeeuws Museum Middelburg, het MuZEEum Vlissingen, het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen in Middelburg, de Koninklijke Verzamelingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort, uit de collecties van handelaren uit binnen- en buitenland en uit privébezit van particulieren.

Uniek

Tevens zullen voor de eerste keer binnen dit kader ook werken uit de gemeentelijke collectie van Schouwen-Duiveland te zien zijn. Deze worden beheerd door het Stadhuismuseum Zierikzee. Hierbij worden tal van belangrijke werken getoond waarbij het de doelstelling is van Scheffers en zijn medewerkers Zeeuwse meesters meer op de kaart te zetten.

Vervolg

Ze willen de serie tentoonstellingen verder voorzetten. Er ligt al een planning om door te gaan tot 2026 en eventueel nog verder. Dat zal echter afhangen van de gemeente Schouwen-Duiveland. De vraag is of zij voldoende subsidie ter beschikking willen stellen. Die vraag hangt samen met de vraag of ze het grote belang van deze indrukwekkende tentoonstellingen voldoende weten te waarderen en respect voor ons cultuurhistorisch erfgoed kunnen opbrengen. Men mag hopen van wel!

Opening

Het lag in de bedoeling het museum en de tentoonstelling voor het publiek open te stellen op 24 december jl. en door te laten lopen tot 14 november van dit jaar. Helaas gooide covid-19 ook hier roet in het eten. Nu is de hoop er op gevestigd de deuren te kunnen openen tijdens het paasweekeinde.

Internationaal

De inspanningen en het werk van het Stadhuismuseum zijn nationaal  en internationaal niet onopgemerkt gebleven. Musea uit België en Groot Brittannië toonden al eerder belangstelling voor de exposities van het Stadhuismuseum. Nu heeft zich daar het Germanische Nationaalmuseum uit Neurenberg bijgevoegd. Met 1,3 miljoen kunst- en cultuurobjecten is dit museum het grootste museum voor cultuurgeschiedenis van Duitsland. Heel bijzonder dus dat ze de tentoonstelling in het Stadhuismuseum Zierikzee hebben opgemerkt en ook de moeite hebben genomen hun belangstelling ervoor uit te spreken

Voorgenieten

Ondanks de voorlopige sluiting is het heel goed mogelijk om al een voorgerecht te bestellen. Net als bij de vorige exposities is ook nu weer een schitterend boek uitgebracht.

In dit boek worden een aantal vooraanstaande inwoners én hun schilders naar de voorgrond gebracht. Denk aan Hendrick Berckman, Zacharias Blijhooft, Michiel van Limborch, Jacob Lambrechtsz. Loncke en Salomon Mesdach. Zo wordt een lexicon van portretschilders vastgelegd die in de zeventiende eeuw in Zeeland waren gevestigd. Een uitgebreidere versie van het lexicon der Zeeuwse meester-schilders komt later dit jaar beschikbaar via de website van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

De uitgever, WBooks heeft niets nagelaten om van dit boek, met prachtige kunstreproducties, een fantastische uitgave te maken. Het boek is geschreven door Frank van der Ploeg, tevens gastconservator van de tentoonstelling.

Portretten door Zeeuwse Meesters uit de Gouden Eeuw heeft een omvang van 112 pagina’s.  In het werk treft u 121 afbeeldingen aan, waarvan het  merendeel in kleur. Het boek is uitgevoerd als een extra stevige paperback met flappen. Het is te bestellen bij het Stadhuismuseum via info@stadhuismuseum.nl en kost slechts € 14,95.

Voor iedere kunstliefhebber en fan van het Stadhuismuseum is di boek een absolute must.

U vindt het Stadhuismuseum aan de Meelstraat 6 – 4301 EC Zierikzee.

Telefoon 0111`454 464