Albertus Johannes de Kock werd in Haarlem geboren op 18 april 1868. Hij doorliep de HBS in zijn geboorteplaats en ging daarna medicijnen studeren. Hij trouwde in Haarlem met Alida Wilhelmina Hofkes. Dit huwelijk zou een dramatische invloed hebben op het leven van dokter de Kock

Bruinisse

In 1899 vestigde hij zich in Bruinisse waar hij zijn praktijk opende in “Huize ’t Hof”. Deze statige villa werd in 1868 gebouwd door de landbouwer Lambertus van Vessum, maar sinds 1893 werd het huis gebruikt als dokterswoning.

De oude dokterswoning

De oude dokterswoning

Al snel ontpopte dokter de Kock zich als een geliefd dorpsarts. Hij was bekwaam en het kwam regelmatig voor dat hij operaties zelf uitvoerde. De ouderwetse huisarts deed, na zijn spreekuur lopend zijn visites. Op grote afstanden van Bruinisse kon men dokter de Kock tegenkomen, op de terugweg van een patiënt, waarbij hij op elke denkbare manier zijn bekwaamheden had bewezen. De Kock stond zo hoog in aanzien bij zijn collega’s dat hem vaak om assistentie werd verzocht.

‘Vetbultje van vier kilo’

Kees en Johanna Verwijs

Kees en Johanna Verwijs

In 1900 zat op Philipsland dokter van Eldik met zijn handen in zijn haar. Johanna, de vrouw van Kees Verwijs, een vrachtrijder, dreef een winkeltje in kruidenierswaren. Zij kreeg een klein knobbeltje onder haar schouder. Dat bultje werd steeds dikker. Kees werd er moedeloos van. Het knobbeltje was een knobbel geworden en los van de pijn zij kon haar schouder niet meer bewegen. De bult was letterlijk en figuurlijk niet meer te dragen. Johanna was 57 jaar toen van Eldik tot de conclusie kwam dat er moest worden ingegrepen. Hij vroeg dokter de Kock om hulp.

Dr. Albertus Johannes de Kock

Dr. Albertus Johannes de Kock

 

 

In het kleine huisje was een woonkamer van 15 m². Daarin bevonden zich twee bedsteden en in die kleine kamer moesten zowel vader en moeder, als zeven kinderen leven. Alle huishoudelijke bezigheden werden in dat kamertje verricht.
Dokter van Eldik zou de ingreep verrichten. Hij werd hierbij geassisteerd door dokter de Kock en dokter Van der Kar uit Steenbergen. De operatie werd uitgevoerd op de keukentafel, die Johanna zelf voor de aanvang van de ingreep had opgeruimd en schoongemaakt. De ingreep bleek echter zo gecompliceerd dat dokter de Kock al snel de regie over nam. Op deze keukentafel werd moeder Verwijs door hem verlost van een vetgezwel van ruim vier kilo. De familie Verwijs was zo blij dat ze een dankbetuiging in de krant lieten plaatsen.

de Dankbetuiging

de Dankbetuiging

 

Familiedrama

Hoewel succesvol en geliefd in zijn vak ging het dokter de Kock privé minder voor de wind. Zijn vrouw was ontzettend jaloers en zelf stond de Kock te boek als impulsief.
Op 11 februari 1901 hadden zij een muzikaal avondje met buren. In de late avond ontstond er weer eens ruzie over een gelegenheid die al lang aansleepte. De Kock had een floretgeweer waarmee hij regelmatig jaagde op vogels in zijn tuin. Nu greep hij naar zijn geweer om er zijn vrouw mee te bedreigen. De Kock wist niet dat zijn geweer geladen was. Hij richtte het op zijn vrouw en zij werd dodelijk getroffen.

Krantenartikel in de Zierikzeesche Nieuwbode

Krantenartikel in de Zierikzeesche Nieuwbode

 

 

Gratieverzoek uit Bru

Een uitgebreid verslag van de echtelijke ruzie werd daags na de zitting van de Arrondissementsrechtbank gepubliceerd in de Zierikzeesche Nieuwbode van 26 april 1901. De inwoners van Bruinisse protesteerden tegen de geëiste straf van vijf jaar. Er werd een verzoekschrift, voorzien van 783 handtekeningen tot strafvermindering ingediend bij de rechtbank. De inwoners van Bruinisse gaven te kennen niet zonder hun dokter te kunnen. De veroordeling tot vijf jaar werd teruggebracht tot drie jaar.
Een verzoek om gratie dat de Bruenaren bij de koningin hadden ingediend werd volgens de Nieuwsbode van 24 augustus afgewezen.

 

 

Terugkeer

Na zijn vrijlating keerde de Kock terug naar Bruinisse om zijn oude praktijk weer op te pakken. Hij trouwde in januari 1904 opnieuw, nu met de timmermansdochter Elisabeth Krijger. Opnieuw ging hij zijn bewoners medisch terzijde staan. Met de opgelegde onderbreking stond hij ruim 40 jaar aan de zijde van zijn patiënten in Bruinisse en zoals gezien in naburige gemeenten.

Dr. de Kockstraat

Dr. de Kockstraat

Op 13 augustus 1955 overleed dokter Albert de Kock op 87-jarige leeftijd. Hij had zijn hart aan Bruinisse verpand en Bruinisse houdt de geliefde dokter de Kock nog steeds in gedachten door een straat naar hem te vernoemen.

Voor meer en actueel nieuws, kijk regelmatig op de website Bru.nu