Dirk Jan Dignus Dees, men noemde hem Dick, werd in Oostburg geboren op 13 december 1944. Hij volgde HBS-B om daarna farmacie te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Politiek was hem toen al niet vreemd. Zijn grootvader was voor de CHU raadslid in Zaamslag.

Als apotheker vestigde hij zich in Breda.

Jong in de politiek

Op zijn 27ste werd hij gemeenteraadslid voor de VVD in Breda. Voor die tijd was hij al actief geweest als lid van de JOVD. Van 1971 tot 1978 bleef hij lid van de gemeenteraad in Breda.

Op 7 december 1972 werd Dick Dees lid van de Tweede Kamer wat hij 14 jaar bleef tot 14 juli 1986. In 1980 het woord bij de behandeling van het abortusvoorstel. Bij het aantreden van het kabinet Lubbers II werd Dees benoemd tot staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hij werd verantwoordelijk voor de portefeuille volksgezondheid, sport en maatschappelijke dienstverlening.

 

Dick Dees als staatssecretaris

Dick Dees als staatssecretaris

Staatssecretaris

In zijn periode als staatssecretaris was hij verantwoordelijke voor tal van wetten, waaronder:

In 1988 bracht hij een wet tot invoering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de bejaardenziekenfondsenverzekering tot stand. De wet vloeide voort uit een EG-richtlijn. Door de wijziging werden ook gehuwde vrouwen tot een bepaalde inkomensgrens toegelaten tot het ziekenfonds.

In 1988 bracht hij, samen met staatssecretaris van economische zaken Evenhuis, de Tabakswet tot stand, die het roken in openbare gebouwen beperkte, vooral ter bescherming van de niet-roker. Op de verpakkingen van tabaksproducten kwamen waarschuwingen te staan over de mogelijke schadelijkheid voor de gezondheid. Radio- en televisiereclame voor tabaksproducten werden verboden. Verkoop van tabaksproducten in de gezondheidszorg, instellingen van maatschappelijke dienstverlening, sportkantines en scholen werden eveneens verboden.

Tal van nieuwe wetten

Tal van nieuwe wetten

 

Wetten

Ook in 1988 bracht hij de Wet inzake bloedtransfusie tot stand, die de Wet op het menselijk bloed uit 1961 verving: er kwamen 22 regionale bloedbanken die de plaatselijke bloedtransfusiediensten vervingen en die gingen zorgen voor het afnemen, bewerken en distribueren van bloed. Commerciële handel in bloed bleef verboden.

In 1988 was hij verantwoordelijk voor een wet over de eerste fase van de stelselherziening ziektekostenverzekering. Er werd een gedeeltelijke nominale basispremie (f 156 per jaar per volwassene en de helft voor een kind) ingevoerd en enkele voorzieningen werden van de Ziekenfondswet overgeheveld naar de AWBZ. Door de val van het kabinet kon hij alleen de eerste fase van een nieuw stelsel van ziektekostenverzekering realiseren.

In 1988 bracht hij een wet tot stand tot goedkeuring van een op 19 augustus 1985 te Straatsburg tot stand gekomen Europese overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden. Door uniforme regels over ordehandhaving, toegangsbewijzen, alcoholgebruik en vuurwerk in stadions etc. moest beter kunnen worden opgetreden tegen voetbalvandalen. Aanleiding tot het verdrag was het Heizeldrama op 29 mei 1985.

De oude zaal van de Tweede Kamer

De oude zaal van de Tweede Kamer

Andere functies

Op 7 november 1989 kwam na drie jaar Lubbers II ten val. Dees werd weer gewoon kamerlid, wat hij bleef tot 13 juni 1995.

In de periode 1993-1994 was hij voorzitter van het Beneluxparlement. Van 13 juni 1995 tot 11 juni 2007 was Dick Dees lid van de Eerste Kamer. Daar was hij woordvoerder buitenlandse zaken, wetenschapsbeleid en hoger onderwijs.

Na het verlaten van de Senaat was Dees nog werkzaam in verschillende functies op terreinen die gerelateerd waren aan de zorg, waaronder commissielidmaatschappen en adviseurschappen. Daaronder de GGG raad, voluit Goed Gebruik Geneesmiddelen. Zie hier zijn visie op dit orgaan.

Het nieuwe station van Breda

Het nieuwe station van Breda

Pensioen is nog geen rust

Dick Dees is met pensioen, maar laat nog regelmatig van zich horen. Zou sprak hij zich uit over het nieuwe station in zijn woonplaats Breda. Vooral de bezwaren van ouderen en gehandicapten bracht hij voor het voetlicht. Hij noemde de loopafstanden die volgens hem veel te lang zijn. Liften die te vaak niet werken of buiten gebruik zijn en de onoverzichtelijkheid.

Dees zou Dees niet zijn als hij niet in actie kwam. Hij was al in gesprek met ProRail, de NS en de gemeente om zijn bezwaren voor te leggen.

Dees staat bekend als een hartelijke, vriendelijke man, die steeds op constructieve manier de debatten inging.

Een Zeeuwse zoon waar we trots op mogen zijn.