In Nederland zijn al jaren regionale omroepen actief. Lang bleef het bij radio uitzendingen. Maar aan het einde van vorige eeuw kwamen daar ook TV uitzendingen bij. Omdat we spreken over publieke omroepen vallen zij onder het publiek bestel. Zij krijgen dus geld van de overheid. Nederland telt momenteel 14 regionale omroepen die verenigd zijn in de Stichting Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). ROOS was sinds 1988 het samenwerkingsverband en overlegorgaan van de regionale omroepen en is per 1 juli 2017 in de RPO opgegaan via een juridische fusie.

Stichting Roos

Trage start en uitbreiding

Zeeland was een trage starter. Op 13 juli 1988 kwam men in onze provincie tot de oprichting van de Stichting Omroep Zeeland.
De Zeeuwse Culturele Raad kreeg het idee om te komen tot de oprichting van een omroep. Zij stelde de Initiatiefgroep Oproep Zeeland samen. Deze bestond uit een breed samengestelde adviesraad.

Wat vooraf ging

Al vanaf 1968 werd er door de Zeeuwse Culturele Raad, met de nodige steun vanuit de provincie, gewerkt aan de realisatie van een eigen Zeeuws radiostation. Door de politiek in Den Haag werd het idee tegen gehouden. Toen de landelijke politiek eindelijk overstag ging, was het de provinciale politiek die dwars ging liggen. De angst was ontstaan dat er vanuit de onafhankelijke en vrije nieuwsgaring met een te kritische blik naar het reilen en zeilen van het bestuur van de provincie zou worden gekeken en bericht.

Radio stad, een gruwel

Met afschuw werd gekeken naar STAD Radio Amsterdam. STAD stond voor Stichting Amsterdamse Draadloze Omroep, ook wel bekend als Radio STAD. Het was een publieke radiozender in Amsterdam. In 1989 is het station opgegaan in RTV Noord Holland.

Een waterkanon in actie tijdens rellen op de Nieuwmarkt – Foto Hans Peters – Publiek domein Wikipedia

STAD Radio Amsterdam begon haar werk in een uiterst roerige periode. De rellen rond de aanleg van de Metro werden gevolgd door de stadsvernieuwing, de strijd tegen de leegstand van woningen en de bloei van de kraakbeweging. STAD poogde in deze enerverende omgeving de afstand tussen medium en burger te verkleinen.
Het station was bekend (en berucht) vanwege de dunne grens tussen haar journalistiek en het actiewezen. Daar zat het Zeeuwse provinciebestuur niet op te wachten.

Geld smaakt zoet

Geld vergoed veel. In die tijd werd er nog kijk- en luistergeld betaald in Nederland. Deze omroepbijdrage, zoals het ook wel werd genoemd, was een belasting die werd geheven op het bezit van een radio- of TV toestel. De publieke omroep werd voor een belangrijk deel gefinancierd uit de heffing van deze belasting.

Betalingsbewijs Omroepbijdrage

In 1987 werden er nieuwe Provinciale Staten gekozen. Het nieuw gekozen college was bereid om een nieuwe koers te gaan volgen. Toenmalig minsister van WVC, Elco Brinkman kwam met een oplossing. Hij stelde voor dat de provincie iedere Zeeuwse bezitter van een radiotoestel, jaarlijks 10 gulden extra zou laten betalen. Het rijk zou daarnaast de rest van het geld ophoesten om de regionale omroep te realiseren.
Na deze belofte ging het college snel overstag. H. Koch was in die tijd directeur van de Zeeuwse Culturele Raad. Hij was een man die het motto koesterde: Het ijzer smeden als het heet is.

Het gebouw van Omroep Zeeland

Het begin

Het duurde nog tot 1 januari 1990 voor, als een van de laatste provincies van ons land, Omroep Zeeland begon met radio uitzendingen. Radio Zeeland ging de ether in vanuit een gebouw in Oost-Souburg.
Op internet werd Omroep Zeeland actief vanaf 1996. Een jaar later, op 1 oktober 1997, kwamen daar TV uitzendingen, Teletekst en tekst-tv bij.
Eerste baas
Bij het begin in 1989 trad de toen 40-jarige en in Vlissingen geboren, Flip Feij aan als directeur-hoofdredacteur. Daarvoor was hij werkzaam in Hilversum. Zijn aanstelling bij Omroep Zeeland zag hij als de kroon op zijn werk. 18 jaar bleef hij op zijn post.

Flip Feij

In 2007 werd hij opgevolgd door Monique Schoonen als directeur. Zij wordt sinds 2008 bijgestaan door hoofdredacteur Edwin de Kort.
Omroep Zeeland heeft in relatief korte tijd een vaste plaats verworven binnen de Zeeuwse samenleving. Voor veel inwoners van de provincie, maar ook voor bezoekers en toeristen, is het de belangrijkste bron van nieuwsvoorziening voor het eilandenrijk. Omroep Zeeland heeft een naamsbekendheid van 97% en daardoor is het een sterk merk geworden. Een ideaal medium voor adverteerders.

Niet veranderd

De doelstelling is in al de jaren niet veranderd. In het meerjarenbeleid staat het versterken van de regionale journalistiek op plaats op één. De nadruk ligt hierbij op het nieuws, de actualiteit, evenementen en daar waar mogelijk belichten van achtergronden.

Omroep Zeeland, voor iedereen

Omroep Zeeland wilde iets meer ruimte. Om die reden werd gekeken naar de mogelijkheden te verhuizen naar de Timmerfabriek in Vlissingen. In 2010 werd tussen de omroep en de gemeente een intentieverklaring getekend. Twee jaar later werd de deal afgeblazen Het lukte niet om de financiering rond te krijgen.
Een teleurstelling? Misschien wel, maar de kwaliteit van de programma’s heeft er niet onder geleden. Omroep Zeeland blijf hoge kwaliteit produceren en blijft voorzien in een levendige behoefte.

 

Hoe ontvangt u Omroep Zeeland?

Televisie
Kabel
DELTA Digitale Televisie (kanaal 11).
Meer info: https://www.delta.nl/tv-internet-telefonie/televisie/tv-basis/zenderoverzicht.
Bereik: Zeeland

DVB-T2/digitenne
Gratis ontvangst via Service ID 22. Meer info: https://service.npo.nl/onderwerp/televisie-radio#gratis-npo-1-2-en-3-via-de-ether. Ook onderdeel van het pakket van Digitenne. Meer info: www.digitenne.nl. Bereik: Zeeland

Internettelevisie
Live: www.omroepzeeland.nl/livetv.
Terugkijken: www.omroepzeeland.nl/gemist
Omroep Zeeland app. Download de gratis app. Kijk op: www.omroepzeeland.nl/app

Nieuwe zendmast wordt geplaatst – foto Omroep Zeeland

Radio
FM 87,9 MHz.
Bereik: Bijna heel Zeeland

FM 98,4 MHz.
Bereik: West-Walcheren en West-Zeeuws Vlaanderen

DAB+ Zuidwest 9D, 208.064MHz.
Bereik: Zeeland

DVB-T/DVB-T2/digitenne
Service ID 117. Meer info op www.digitenne.nl.
Bereik: Zeeland