Napoleon werd in de dagen tussen 16 en 19 oktober bij Leipzig verslagen in wat werd genoemd de Volkerenslag. De slag werd uitgevochten door de coalitielegers van Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Zweden die het Franse leger van Napoleon tegenover zich hadden. Bij deze slag waren meer dan een half miljoen soldaten betrokken. Het was de grootste veldslag in Europa van voor de eerste Wereldoorlog.

De hel van Leipzich

De hel van Leipzig

 

Terugtrekking

Naar aanleiding van deze nederlaag begonnen de Franse troepen zich uit Nederland terug te trekken. Vanwege het gedeeltelijk ontbreken van gevaar besloot de erfprins, Willem Frederik van Oranje, de zoon van Willem V terug te keren naar Nederland.  Op 29 november op het Scheveningse strand werden 240 Engelse mariniers afgezet. Ze waren met de Britse oorlogsschepen ‘Cumberland’ en ‘Princess Caroline’ overgestoken en met sloepen naar het strand overgebracht om de toekomstige koning te begeleiden. Daar werden ze door een dolenthousiaste menigte ontvangen.

In Amsterdam werd Willem Frederik als soeverein vorst op 2 december ingehuldigd als koning Willem I.

Landing Willem Frederik op het strand bij Scheveningen

Hereniging

Op 15 december verklaarde de nieuwe koning dat het departement “Monden van de Schelde” was herenigd met Nederland. Maar de uitzondering bevestigd de regel. In dit geval was dat Walcheren.

Het departement ‘Monden van de Schelde’ (Département des Bouches-de-l’Escaut) werd gevormd op 15 mei 1818, enkele maanden voordat het overige deel van het Koninkrijk Holland geannexeerd werd. Het grondgebied werd samengesteld uit het grondgebied van het departement Zeeland, dat op 16 maart 1810 door Frankrijk was losgemaakt uit het koninkrijk Holland en was geannexeerd, en het eiland Walcheren, dat al op 27 december 1809  was toegevoegd aan het Scheldedepartement.

 

 

Van Pycke

Van Pycke

Van Pycke, het laatste obstakel

Pierre Josef van Pycke was een kind uit een Vlaamse regentenfamilie. Hij studeerde rechten en werd eerste pensionaris van Gent. Later kreeg hij die functie in de Staten van Vlaanderen.

Op het moment dat de Fransen zich terugtrokken uit Zeeland was van Pycke nog namens Frankrijk prefect over het departement Monden van de Schelde en weigerde zich over te geven.

 

Het stadhuis van Vlissingen

De nieuwe residentie van Van Pycke, het stadhuis van Vlissingen

Op 13 februari 1814 verplaatste hij zijn bestuurszetel om tactische redenen van Middelburg naar Vlissingen. De Franse koningsvlag bleef boven Walcheren wapperen.

Dat duurde tot 18 april. Op die datum vond van Pycke dat zijn situatie onhoudbaar was geworden en hij vertrok naar Parijs.

Jacob Hendrik Schorer, de voormalige burgemeester van Middelburg werd aangesteld als gouverneur van Zeeland. De Nederlanden waren na jaren van verdeeldheid weer compleet herenigd.