In de nacht van 2 op 3 januari 1976 sloeg de schik de Zeeuwen om het lijf. Bij de Azoren was een depressie ontstaan die een zware storm veroorzaakte. De storm trok via Het Kanaal naar de Noordzee. Met angst werd terug gedacht aan 1953. En Zeeland werd voor de derde keer in een tijdsbestek van ruim drie jaar (12 november 1972 en 2 april 1973)  door een zeer zware storm geteisterd.

storm raast door de lucht

Storm raast door de lucht

Storm bereikt de kust

In de nacht van 2 op 3 januari trof de storm de Nederlandse kust. Er deden zich in Vlissingen windstoten voor die met een snelheid van 133 kilometer per uur het land teisterden. Tijdens deze storm vielen er in ons land twee doden te betreuren.

In Zeeland zat de schrik er goed in. Mensen durfden niet gaan slapen. Koffers werden gepakt, kinderen wakker gehouden en iedereen was gereed om de vlucht te nemen.

Enorme schade

De schade die deze storm veroorzaakte was enorm. Langs de kust was veel duinafslag en veel dijken raakten beschadigd.

In Vlissingen ging dat ten koste van de boulevard. Het opstuwend effect van de wind veroorzaakte hier extreem hoog water. Het water steeg tot een hoogte van +4,06 meter NAP. Dat was de hoogste stand sinds de watersnoodramp in 1953 toen een hoogte werd gemeten van +4,55 meter NAP.

storm 1976

storm 1976

Ook het stroomgebied verder Zeeland in en richting Noord Brabant had problemen met het extreem hoge water. De Oosterschelde was in dat jaar nog niet afgesloten. In Stavenisse moest men de vloedplanken zetten om te voorkomen dat het laaggelegen dorp zou overstromen. De dijkcoupure lag daar op +3,50 meter NAP, toch ruim boven het springvloedtij.

mensen kijken gespannen toe, klaar om in actie te komen

Mensen kijken gespannen toe, klaar om in actie te komen

 

Weg van het water

Bij de Sluissehaven te Ooltgensplaat moesten voetgangers, die oog in oog stonden met het wassende water, zich regelmatig terug trekken naar het hoger gelegen gedeelte van de toegangsweg. De golven sloegen over het rijdek en het water steeg met de minuut. Om 17:05 uur bereikte het water haar hoogste stand. +4,40 meter NAP, dat is 20 cm. hoger dan tijdens de ramp in 1953.

Slachtoffers

Een dag later konden de mensen opgelucht adem halen. Het ergste was voorbij. Helaas twee mensenlevens en de nodige materiële schade waren het gevolg. Men ging nog harder aan de slag met de Deltawerken waarvan de noodzakelijkheid opnieuw bewezen was.

Zeeland was opnieuw gewaarschuwd. Het water kan je beste vriend zijn maar kan in enkele tellen omslaan in een allesverslindende vijand.