hattinga1753

Landgoed Hoogeduijn op een kaart van Hattinga uit 1753

In 1935 wilde de eigenaar van landgoed Hoogeduin zijn bezittingen voor een zo voordelig mogelijke prijs verkopen. Zijn landgoed was een natuurgebied dat de Manteling heette en vlak bij Domburg lag. Door de verkoop was het niet uitgesloten dat dit in verschillende kavels plaats zou vinden. Een aantal Zeeuwse natuurliefhebbers zagen hier het gevaar van in. Het risico bestond dat de Manteling voorgoed van de kaart zou verdwijnen.

Het monumentale Hoogeduijn in 1750

Het monumentale Hoogeduijn in 1750

 

 

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten

Die natuurbewakers zochten contact met de Landelijke Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De toenmalige voorzitter van deze vereniging, Mr. P.G. van Tienen, zag het belang in van het behoud van de Manteling. Maar in zijn optiek was het gebied te klein en het lag te afgelegen voor het grote publiek. Hij vroeg zich af of dit niet meer een zaak was voor een Zeeuwse Stichting.

Rietorchis grote ratelaar Foto Erik Speksnijder

Rietorchis grote ratelaar Foto Erik Speksnijder

 

Stichting het Zeeuwse Landschap

Pieter van Tienen was een voortvarend man. Hij nam contact op met de commissaris van de koningin in Zeeland, Jhr. Mr. Quarles van Uffort. Dit contact leidde uiteindelijk op 25 september 1936 tot de oprichting van de Stichting het Zeeuwse Landschap. Een initiatief dat later door tal van andere provincies werd gevolgd.

Het Zeeuwse Landschap beheert op dit moment in de provincie Zeeland een behoorlijk aantal kleinere natuurgebieden. Daaronder  Het verdronken land van Saeftinge, Hooge Platen, Oranjezon, Yerseke Moer en natuurlijk de Manteling. Daarnaast ook een groot aantal kleinere gebieden die de aandacht verdienen.

Het hoofdkantoor is sinds juli 2007 gevestigd in Wilhelminapolder. Voor meer informatie over de diverse natuurgebieden, kijk hier. 

Mr. Jhr. Quarles van Uffort

Mr. Jhr. Quarles van Uffort

Goed beheer

Het Zeeuwse Landschap beheert bijna 10.000 hectare natuurgebied. Bij het beheer wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak die van gebied tot gebied kan verschillen. Zo kan het zijn dat meer regenwater moet worden vastgehouden in een gebied voor de planten.

 

Wandelen in Oranjezon

Wandelen in Oranjezon

 

Bezoekerscentrum Verdronken Land van Saeftinghe

Maar ook dat begrazing door runderen en schapen ruimte geeft aan gewenste plant- en diersoorten. Soms is selectief maaien het beste. Daarbij zorgt het Zeeuwse Landschap er natuurlijk voor dat u zoveel mogelijk van al dat moois kunt genieten. Als het maar enigszins kan, zijn de terreinen van Het Zeeuwse Landschap opengesteld voor het publiek. Soms vrij toegankelijk, soms in de vorm van een excursie. De stichting bestaat voor een belangrijk deel uit giften van donateurs. Momenteel telt men zo’n 11.300 donateurs.

Als het maar enigszins kan zijn de terreinen van het Zeeuwse Landschap opengesteld voor het publiek. Soms vrij toegankelijk, soms in de vorm in de vorm van een excursie. De stichting dank haar bestaan voor een belangrijk deel aan giften en donaties. Momenteel telt men zo’n 11.300 donateurs.

 

Recratie

Het Zeeuwse Landschap zet zich niet alleen in voor het behoud van natuurgebieden verspreid over de hele provincie. In die gebieden zijn wandelpaden aangelegd en uitkijkpunten gebouwd waardoor het publiek extra in de gelegenheid wordt gesteld van onze prachtige provincie te genieten/ Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. De evenementenagenda kunt u hier vinden.

 

Het Kustlabgebouw

Het schitterende Kustlabgebouw

Innovatief

Sinds enige tijd beheert de Stichting het Zeeuws Landschap ook een laboratorium. Het Kustlaboratorium, oftewel Kustlab. Dit is een gebied van ca. 30 hectare, dat deel uitmaakt van Waterdunen, gelegen nabij Breskens.

Als u het belang van deze kleine pareltjes van de natuur onderkent en wilt ondersteunen, wordt dan donateur. Stichting het Zeeuwse Landschap en de gekoesterde natuurgebieden verdienen het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een proeftuin voor zilte teelten, waar, samen met ondernemers, nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd. Nieuwe ideeën, die voldoen aan het uitgangspunt dat natuur, economische activiteiten, recreatie en kustveiligheid prima kunnen samengaan en ook nog een aantrekkelijk landschap kunnen opleveren.

Als u het belang van deze kleine pareltjes van de natuur onderkent, wordt dan donateur. Stichting het Zeeuwse Landschap en de gekoesterde natuurgebieden verdienen het.

De-zeearend-vliegt-er-weer-rond-Foto-Dirk-Jan-Duits

De zeearend vliegt er weer rond – Foto Dirk-Jan Duits