Het plaatsje Oud-Vossemeer maakte deel uit van de heerlijkheid Oud- en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe. Het ontstond waarschijnlijk kort na de inpoldering van de Kerkepolder rond 1450.

Het wapen van Van Rosevelt

In de 17de eeuw woonde in Oud-Vossemeer Claes Maartensz. Claes Martensz. is waarschijnlijk tussen 1638 en 1640 uit de Republiek der Verenigde Nederlanden vertrokken naar de Nieuwe Wereld, zoals de kolonie in Amerika werd genoemd. Mogelijk van het Zeeuwse eiland Tholen, waar tussen Poortvliet, Tholen en Oud-Vossemeer een hoek grond lag die al in 1481 als het Rosevelt bekend stond.

Begin van hun rijkdom

In 1652 kocht hij een boerenhoeve van een andere Nederlander, Lambert van Valckenburg. Zijn bezit was een groot woonhuis met schuren en 19 ha. grond in wat nu het centrum van Manhattan is, met inbegrip van de plaats waar de Empire State Building staat. Hier ligt de basis van het kapitaal van de familie Rosevelt.

Zijn zoon Nicolaas was de eerste die de naam liet veranderen in Roosevelt met dubbel O en ook de eerste die zich in de Amerikaanse politiek waagde als wethouder.

Zijn kinderen, Johannes en Jacobus waren het op veel punten met elkaar oneens. Hoewel zij goede broers bleven hadden zij een andere politieke voorkeur en zo ontstond de Oyster Bay- en de Hyde Park tak van de Rooseveltfamilie.

Republikeinen tegen Democraten.

Tegen het einde van de 19de eeuw werden de Hyde Park Roosevelts geassocieerd met de Democraten, terwijl de Oyster Bay Roosevelts fervente aanhangers waren van de Republikeinse Partij. Los van elkaar bleven de families bijzonder sociaal betrokken. Zij schonken in 1878 de stad New York een goed uitgerust ziekenhuis dat de naam Roosevelt Hospital kreeg. Dit ziekenhuis bestaat overigens nog steeds.

James.H. Roosevelt Hospital

James.H. Roosevelt Hospital

Ondanks de politieke verschillen die de leden van de familie er toe aanzetten actief campagne tegen elkaar te voeren bleven ze op persoonlijk vlak erg betrokken en vriendelijk tegen elkaar. James Roosevelt ontmoette zijn vrouw tijdens een familiefeestje in het huis van de moeder van Theodore, die de 26ste president van Amerika zou worden van 1901 tot 1909. De zoon van James, Franklin, de latere president, trouwde met Eleanor, een nicht van Theodore.

De Roosevelt Familie is over het algemeen sterk verbonden geweest met de staat New York. Bijna alle leden van de familie zijn oud Harvard leerlingen.

De jonge Franklin Delano Roosevelt

De jonge Franklin Delano Roosevelt

 

FDR

Franklin Delano Roosevelt ook wel bekend onder de initialen FDR werd op 30 januari 1882 geboren in Hyde Park  – New York.

Franklin genoot een bevoorrechte maar, onder invloed van zijn moeder, een strenge opvoeding. Hij had tal van hobby’s, maar zijn grote passie was zeilen.

Thuis kreeg hij onderwijs van gouvernantes. Zij leerden hem de beginselen van Frans, Duits en Engels. De band met zijn moeder was zo hecht dat het moment waarop hij naar Groton School, een gereputeerde kostschool in Massachusetts gestuurd zou worden, steeds opnieuw werd uitgesteld. Op Groton toonde Franklin zich een stille en matige student.

Na Groton ging hij naar Harvard waar hij economie, staatsinrichting en geschiedenis studeerde. Hier was zijn grootste activiteit het leggen van sociale contacten en netwerken. In deze periode werd hij verliefd op Eleanor, een verre nicht van hem waar hij in 1905 mee trouwde.

Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt

 

Debutant in de politiek

Na zijn opleiding aan Harvard schreef hij zich in aan de Colombia Law School, waar hij rechten ging studeren.

In 1910 maakte hij zijn debuut in de politiek. De democratische partij vroeg hem, zich kandidaat te stellen voor een zetel in de senaat voor de staat New York. Hij werd verkozen waarna hij als democraat fel campagne voerde voor Woodrow Wilson, die in 1912 presidentskandidaat was en de verkiezingen won.

Onder Wilson werd hij onderminister van marine, wat hij bleef van 1913 tot 1920.

1913 Roosevelt als Minister van Marine

1913 Roosevelt als Minister van Marine

 

 

Polio

In 1921 werd hij getroffen door polio. Zijn onderlichaam raakte verlamd. Hij werd verpleegd in een gezondheidsoord in Georgia, waar hij in 1927 een vereniging stichtte om andere slachtoffers van deze ziekte te helpen.

Toch keerde hij, ondanks zijn lichamelijke ongemakken, omstreeks die tijd terug in de politiek. In 1928 werd hij gekozen tot gouverneur van de staat New York.  Hij startte ambitieus met een krachtig sociaal hervormingsprogramma. In 1932 werd hij voorzitter van een commissie die de corruptie binnen het democratisch bestuur onderzocht. De resultaten dwongen Jimmy Walker, de burgemeester van de stad, af te treden.

Brain Trust

Meer van nationaal belang was het initiatief van Roosevelt de z.g. Brain Trust op te zetten. In deze denktank verzocht hij adviseurs uit allerlei geledingen plannen uit te werken die New York zouden helpen herstellen van de afschuwelijke ellende die de beurskrach van 1932 had veroorzaakt.

President

In 1932 stelde Franklin zich kandidaat voor het presidentschap. Hij won de verkiezing overtuigend. Bij zijn eedsaflegging kondigde hij de New Deal aan. Maar meer nog maakte hij indruk tijdens zijn inauguratierede waarbij hij verkondigde dat het zijn vaste overtuiging was dat het enige waar men angst voor moest hebben, de angst zelf was. Met de New Deal wilde hij regeringscontrole op de industrie en de landbouw met het doel de economie nieuw leven in te blazen met injecties uit publieke fondsen. Deze moesten echter wel worden gefinancierd uit forse belastingverhogingen. Deze bleven voortduren tot 1938. Na dat jaar trad een sterke economische groei op.

Roosevelt tijdens een van zijn beroemde fireside-chats op zondagavonden

Roosevelt tijdens een van zijn beroemde fireside-chats op zondagavonden

In 1936 werd Roosevelt voor een tweede termijn herkozen. Het was de grootste overwinning die een Amerikaanse president ooit behaalde. Op 5 november 1940 herhaalde Roosevelt zijn huzarenstukje. Hij werd de eerste Amerikaanse president die voor een derde termijn werd gekozen.

Fireside-chats

Hij werd vooral geliefd bij het volk vanwege zijn huiskamergesprekken, de z.g. ‘fireside-chats’. Hiermee gaf hij de inwoners van zijn land het gevoel dat ze er bij hoorden. Hij startte hiermee in 1933 en bleef ze wekelijks uitzenden tot 1944. Deze radiotoespraken tot het volk vanuit het witte huis, maakten Roosevelt razend populair. Roosevelt praatte  met kalme en rustige stem miljoenen Amerikanen bij over de afkondiging van de Emergency Banking Act in reactie op de bankencrisis, de recessie en de New Deal initiatieven en later het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Op de radio was hij in staat om geruchten te onderdrukken en zijn beleid uit te leggen.

Maar de zaken waarvoor hij nu kwam te staan werden ernstiger. De economie van het land was weliswaar bijna op peil, maar een nieuwe wereldoorlog dreigde.

In oorlog

In augustus 1941 ontmoette Roosevelt de Engelse premier Churchill op een oorlogschip even buiten de kust van New-Foundland. Hier werd een verklaring van gemeenschappelijke doelstellingen, het Atlantic Charter getekend. Het werd het oprichtingsdocument voor de latere Verenigde Naties dat  in 1942 door 26 andere landen werd ondertekend.

Roosevelt ontmoet Churchill in 1941

Roosevelt ontmoet Churchill in 1941

Inmiddels was Amerika, door de Japanse aanval op Pearl Harbour in de oorlog betrokken. Roosevelt was geen echte oorlogspresident. Hij liet het leiden van de militaire operaties over aan militairen. Zelf stak hij veel tijd in onderhandelingen en conferenties met de geallieerde leiders.

Vierde periode

In 1944 won hij tot ieders verbazing voor de vierde keer de presidentsverkiezingen. Op de conferentie van Jalta namen Roosevelt, toen al ernstig ziek, Churchill en Stalin vitale beslissingen over de toekomst van Europa na de oorlog. Er werd overeenstemming bereikt over vier bezettingszones in het veroverde Duitsland. Ook werden afspraken gemaakt met de Sovjet Unie met betrekking tot grondgebied in Azië.  Kort daarna werden deze afspraken al geschonden door Stalin. Iets waardoor Roosevelt zich ernstig beledigd voelde.

De Jalta Conferentie met Roosevelt, Churchill en Stalin

De Jalta Conferentie met Roosevelt, Churchill en Stalin

 

Onverwacht overlijden

Twee maanden later, op 12 april 1945 stierf Roosevelt. Ter nagedachtenis aan hem werd in Washington D.C. het Franklin Delano Roosevelt Memorial gebouwd. Door onze eigen koningin Wilhelmina werd hij postuum benoemd tot Ridder der Eerste klasse , Grootkruis in de Militaire Willemsorde.

 

 

 

Four Freedom Awards

Al tijdens zijn leven gaf Roosevelt opdracht tot de oprichting van het Four Freedoms Monument. Hierdoor wilde hij een groter publiek inspireren voor het concept van de vier vrijheden; vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

FDR Memorial

FDR Memorial

Sinds 1982 worden er jaarlijks een vijftal Four Freedom Awards uitgereikt. In de even jaren heeft deze uitreiking plaats in Middelburg door de Roosevelt Stichting, in de oneven jaren door het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York. De prijzen, voor iedere vrijheid en vrijwaring één, worden in Nederland uitgereikt aan niet-Amerikanen. De ceremonie vind in Middelburg plaats.  De prijs bestaat uit medailles die met veel ceremonieel worden uitgereikt in het bijzijn van de koninklijke familie.

Voor Zeeland is gekozen vanwege de band met Zeeland waar zijn voorouders vandaan kwamen.

The Four Freedoms Medailles

The Four Freedoms Medailles

 

Sinds 1986 bestaat in Middelburg het Roosevelt Study Center dat onderzoek verricht naar de Amerikaanse politieke geschiedenis. In 2004 heeft de Zeeuwse hoofdstad de University College Roosevelt, een universiteitscollege van de Universiteit Utrecht onder haar dak.

Franklin Delano Roosevelt is de geschiedenis ingegaan als de grootste president die de Verenigde Staten van Amerika ooit heeft gekend. Hij stond aan de basis van tal van liefdadige instellingen en werd bekend als een oprecht ‘mensen mens’.