Sacharias Janssen werd geboren omstreeks 1585 geboren in Den Haag, maar verhuisde al vroeg naar Middelburg, in die tijd een belangrijke stad. Hij oefende daar het beroep uit van brillenslijper en had zijn zaak in de Kapoenstraat.
In die tijd was brillenslijpen een heel precies beroep. Glas was nog niet van een kwaliteit zoals we die nu kennen. Het gereedschap was eenvoudig en bestond voornamelijk uit zand en krijt.

Brillen uit de tijd van Janssen

Brillen uit de tijd van Janssen

In dezelfde straat werkte ook Hans Lippershey als brillenmaker. De twee konden het niet bepaald goed met elkaar vinden. Zeker niet toen Janssen zijn uitvinding van de telescoop presenteerde. Lippershey maakte ook aanspraak op deze uitvinding. De zoon van Janssen, Johannes, zou bij latere rechtszaken onder ede verklaren dat Lippershey de uitvinding van zijn vader had gestolen.

Helemaal betrouwbaar was Sacharias Janssen niet. Hij zou zijn fortuin hebben gemaakt met het vervalsen van Spaanse munten. Tussen 1613 en 1619 is hij hiervoor verschillende malen veroordeeld. In Middelburg groeide hij op in een huis dat vlak bij de Munt stond. Zijn zwager was hier werkzaam. Omdat hij daar regelmatig op bezoek ging, kon hij het slaan van munten (muntslag of muntschroeven) goed afkijken.

Zacharias Janssen

Zacharias Janssen

Omdat men hem meer en meer op de hielen zat wegens zijn valsmunterij, waarop zware straffen stonden, vluchtte hij naar Arnemuiden. In 1619 werd hij hier betrapt op het in bezit hebben van muntschroefpersen en een stansmachine. Hierop stond de doodstraf. In die tijd werden valsemunters gestraft door hen te koken in olie. Maar zover kwam het niet. De vader van de Baljuw van Arnemuiden bleek medeplichtig te zijn. Het proces liep hierdoor behoorlijke vertraging op en Janssen kon opnieuw vluchten. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd en in 1621 vestigde Janssen zich opnieuw in Middelburg.

Wie nu eigenlijk de uitvinder van de telescoop is, is nooit helemaal duidelijk geworden. Al vanaf de 17de eeuw is er onderzocht op wiens naam de vondst geschreven kon worden. Verschillende auteurs noemen andere namen.

Johannes Lippershey

Johannes Lippershey

Lippershey heeft een goed gedocumenteerde claim, want hij deed in 1608 een soort patentaanvraag bij de Staten Generaal van de Nederlanden. Die claim werd bestreden door Johannes Sachariassen (de zoon dus van Sacharias) en door de Alkmaarse brillenmaker Jacob Metius Deze Metius bleek eerder in 1608 Middelburg te hebben bezocht, en wanneer in oktober blijkt dat ook de Sacharias Janssen weer terug is van zijn reis naar de Frankfurter Messe , en in het bezit is van een zelfde soort kijker, besluit de Staten-Generaal om geen patent toe te kennen. Men kwam er niet uit. Sommige bronnen noemen Janssen, andere Lippershey.

De geleerde Isaac Beeckman, overigens ook uit Middelburg afkomstig, wilde in 1634 ook de kunst van het slijpen leren. Hij ging daarvoor in de leer bij Johannes Sacharias. Van hem kwam de notitie: “Johannes Sacharias seght dat syn vader den eersten verrekycker hier te lande maeckte anno 1604, naer eene van eenen Italiaan, daerop stont anno 1590”.

Ondanks alle twijfel, zullen de namen van de concurrenten blijven voortleven. Op 31 augustus 2004 werd een expoplaneet ontdekt die men aanvankelijk 55 Cancri E noemde. Er werd gedacht dat die planeet in drie dagen rond de dubbelster Copernicus draaide. Nieuwe observaties en metingen in 2010 toonden aan dat de omlooptijd ongeveer 18 uur zou bedragen. De planeet bevindt zich op ongeveer 41 lichtjaren van de aarde.
Later werd een tweede planeet ontdekt. 55 Cancri E kreeg de naam Janssen. Om Lippershey niet te kort te doen werd zijn naam aan de tweede ontdekte planeet gegeven. Eind goed, al goed?