Theodora Octavie Fierens zag het levenslicht op 4 mei 1950 in Oostburg. Zij was een kind uit een normaal middenstandgezin. Haar vader was eigenaar van een geschenkenwinkel.

Opleiding en werk

Thea Fierens, zoals ze werd genoemd, volgde een opleiding gezondheidsdeskundige, gevolgd door de opleiding sociale pedagogiek. Na haar studies was ze enige tijd werkzaam als docent vormingswerk.

Van 1975 tot 1984 was Fierens coördinator en stafmedewerker van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De Wereldwinkel is een progressief geïnspireerde commerciële en ideële instelling die zich inzet voor de handel in producten uit ontwikkelingslanden. De producten worden, zonder bemoeienissen van tussenhandelaren, ingekocht voor ‘eerlijke prijzen’.

Ze trad daarna in dienst bij het ministerie van buitenlandse zaken en was achtereenvolgens gemeentesecretaris van de gemeenten Wormerland en Noordwijk.

Logo van de EVS

Logo van de EVS

Naast al dit werk was ze ook voorzitter van de Evert Vermeer Stichting. De EVS was een Nederlandse NGO die zich inzette voor internationale solidariteit in de politiek. Deze stichting liet de stem van ontwikkelingslanden op twee manieren doorklinken in de politiek. Naast een actieve lobby in Den Haag, voerde de EVS ook een lobby in Brussel . Daarnaast heeft de EVS talloze publieksactiviteiten georganiseerd om draagvlak voor internationale solidariteit te creëren. De stichting was vernoemd naar de in 1960 overleden PvdA-voorzitter Evert Vermeer. In juni 2013 is de EVS met de Alfred Mozer Stichting gefuseerd tot de  Foundation Max van der Stoel. In 2000 kreeg Fierens ander werk.

Evert Vermeer - Foto Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, - commons.wikimedia.org

Evert Vermeer – Foto Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, – commons.wikimedia.org

Ontwikkelingssamenwerking

Drie jaar lang werd zij algemeen directeur van SNV – Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking. Met al haar politiek geëngageerde ervaring was het niet vreemd dat ze uiteindelijk de politiek inging. Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 nam ze zitting in de Kamer namens de PVDA.

De bekende bankjes

De bekende bankjes

Politiek

Zij viel op door haar kleurrijke kleding en opvallende presentaties. Haar favoriete thema’s waren de Derde Wereld en Nederlandse gemeenten.  Zij hield zich in het parlement vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking, gemeenten en provincies, gemeentelijke herindelingen, financiën lagere overheden en vermindering van bureaucratie. Ze zette zich onder andere in voor betere toegankelijkheid van overheid websites voor gehandicapten en voor vermindering van administratieve lasten.

Ook was ze ondervoorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Balkenendenorm

Fierens stond aan de basis van de Balkenendenorm. In 2004 werd er in de Kamer een motie van haar aangenomen waarin gepleit werd dat het inkomen van de minister-president bovengrens zou moeten zijn in de (semi)publieke sector.

Thea Fierens

Thea Fierens

Nadat deze wet was aangenomen werd zij het weekblad Vrij Nederland keihard aangevallen. Zij zou als directeur van SNV een veel te hoge vergoeding hebben ontvangen. Fierens verdedigde zich door te stellen dat de vergoeding werd betaald aan het consultancybureau dat haar had uitgeleend aan SNV. Zelf zou ze een aanzienlijk lager salaris hebben ontvangen. Haar verdediging bleek terecht.

Bij de Tweede Kamerverkiezingne in 2006 stelde Fierens zich niet meer herkiesbaar. Op 29 november 2006 nam ze afscheid van het parlement. Sinds 2008 is Fierens lid van de directie van UNFPA, het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.

Logo UMPRA

Logo UNFPAA

 

 

 

Internationale carrière

Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties – UNFPA is een organisatie onder de vlag van de Verenigde Naties. Ze zet zich in voor het promoten van het recht van iedere man, vrouw en kind op een gezond leven met gelijke kansen. Het is de grootste internationale hulporganisatie op het gebied van bevolkingsvraagstukken. Dit wordt gedaan via grote nationale en demografische onderzoeken en volkstellingen. Aan de hand van de, via deze onderzoeken verkregen data, worden programma’s ontwikkeld om armoede te verminderen en de rechten van minderheden te benadrukken. Een van de doelstellingen is bijvoorbeeld dat elke zwangerschap gewild moet zijn, elke geboorte veilig, elk jong persoon vrij van HIV en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Ook moet elk meisje en vrouw behandeld wordt met waardigheid en respect.

Thea Fierens verhuisde naar New York, waar ze nog steeds woont.