Ella Kalsbeek

Ella Kalsbeek

Op 5 januari 1955 werd in Middelburg Neeltje Adriana Jasperse geboren. Zij is de dochter van een chauffeur die werkzaam was bij Volkshuisvesting.

Na haar lagere school doorliep Ella, zoals haar roepnaam was, de HBS-A in Middelburg en behaalde haar diploma in juni 1972.

Rechten

Daarna ging ze zich in Rotterdam, aan de Erasmus Universiteit in straf- en civielrecht bekwamen. In 1977 studeerde ze af.

Tijdens haar studententijd bleek al snel haar betrokkenheid bij de maatschappij. Ze werkte als vrijwilligster bij de Rechtswinkel Dordrecht. Na haar afstuderen werkte ze als docente Nederlands Recht aan de Middelbare Detailhandelsschool.

Politiek actief

Van 1983 tot 1989 was Ella werkzaam als beleids- en stafmedewerkster van de PvdA fractie in de Tweede Kamer. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1989 stelde ze zich verkiesbaar voor het parlement en werd gekozen.

Van januari 2001 tot juli 2002 was ze staatssecretaris van justitie tijdens het Kabinet Kok II. Zij volgde Job Cohen op die tot burgemeester van Amsterdam werd benoemd. Tijdens deze periode bracht ze onder andere wijzigingen tot stand in het beleid ten aanzien van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA). Ook bracht zij een nota uit met betrekking tot bestrijding van de jeugdcriminaliteit.

Zij was verantwoordelijk voor het versnellen van doorlooptijden bij de politie, het Bureau Halt, de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. De nieuwe normen die zij hiervoor ontwikkelde dragen nog steeds haar naam; de Kalsbeeknormen.

Na haar periode in het kabinet keerde zij terug naar de Kamer waar ze zich bezig hield met jeugdbeleid, jeugdstrafrecht, het koninklijk huis, en diverse onderwerpen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Als voorzitter van de LHV

Als voorzitter van de LHV

Ook was ze voorzitter van de algemene commissie voor het integratiebeleid en van de commissie geloofsbrieven.

Einde politiek

Totaal onverwacht besloot ze enige maanden voor de kamer verkiezingen van 2006 zich niet meer verkiesbaar te stellen. Op 29 november van dat jaar nam ze afscheid van het parlement.

Op 24 juni 2014 werd Ella Kalsbeek benoemd tot voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging.  In 2018 volgde een herbenoeming voor 4 jaar.

Kalsbeek, een vrouw met een mening

Kalsbeek, een vrouw met een mening

 

Nevenfuncties

Kalsbeek is een onvermoeibaar werkdier. Er was nog ruimte voor een ‘paar’ nevenfuncties. Deze zijn of waren: voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands jeugd instituut (2006-2014), voorzitter van de stuurgroep professionalisering in de jeugdzorg (vanaf 2007), voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centraal orgaan Opvang asielzoekers (2011-2015), vicevoorzitter van Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, Lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Tilburg, voorzitter Raad van Toezicht Woonzorg Haaglanden (2005-2009), voorzitter kandidaatstellingscommissie Tweede en Eerste Kamer van de PvdA (2009-2012). Daarnaast leidde zij op verzoek van diverse ministers deskundige commissies onder andere betreffende lesbisch ouderschap, internationale adoptie, dienstverlening aan huis. Van 2006-2013 was zij lid van het bestuur van de Nederlands-Boliviaanse NGO Chakana.

Ella Jasperse was getrouwd maar scheidde in 1998, maar hield de naam van haar echtgenoot aan. Met hem kreeg ze twee zoons en een dochter. Later is ze hertrouwd met voormalig Tweede Kamerlid Jan van Zijl.