Voor de invoering van de boekdrukkunst werden boeken en andere geschriften met de hand overgeschreven als men meerdere exemplaren wilde maken. Boeken waren toen dus letterlijk handschriften. De oplage van een handschrift was vaak maar enkele honderden exemplaren of zelfs maar enkele tientallen. Monnikenwerk dus.  Zo zijn dan ook veel boeken uit de oudheid en middeleeuwen voor altijd verloren gegaan toen het laatste exemplaar ervan verdween.

De uitvinding van de boekdrukkunst

Boekdrukkunst

Met de introductie van de mechanische drukkunst werd een oplage al snel enkele duizenden exemplaren en was het gevaar van definitief verloren gaan van een bepaald werk een heel stuk kleiner geworden. Hiermee werd de verspreiding van kennis en nieuwe inzichten geweldig versneld. Het belang van de boekdrukkunst voor de massale verspreiding en het behoud van kennis is dan ook zeer groot.

 

Oudste kranten

De boekdrukkunst maakte het mogelijk om nieuws in grotere oplagen te verspreiden. Natuurlijk waren die oplagen niet zoals we die kennen. Immers, veel mensen konden nog niet eens lezen. Toch schrok men er niet voor terug om in 1605 de tot nu toe als oudste bekende krant uit te brengen. Het betrof de Duitstalige Realation aller Fürnemmen und Gedenckwürdigen Historien. Deze krant werd gedrukt in Strasburg en bestemd voor lezers in het Heilige Roomse Rijk.

Courante uyt Italien

 

Nederlandse Kranten

Nederland kreeg ook te maken met een krant. De oudste bewaarde krant in Nederland was de Courante uyt Italien. Deze werd (vermoedelijk) op 14 juni 1618 gedrukt door uitgever Duytslandt &C. Maar de krant was wel Duitstalig. Deze uitgave is in bezit van de Koninklijke Bibliotheek van Zweden.

 

Oudste Zeeuwse Krant

Lang werd aangenomen dat de oudste krant van Zeeland de Middelburgsche Courant uit 1758 deze naam mocht dragen. Toch blijkt dat niet juist. Zierikzeeënaar Erik van der Doe die werkzaam is voor de Koninklijke Bibliotheek in ’s-Gravenhage ontdekte de oudste Zeeuwse krant in The National Archives in Kew in Londen. Deze krant; ‘Zeelantsche en Haechsche Post-Tijdinge’ werd gedrukt in 1666.

Zeelantsche en Haeschsche Post-Tijdinge uit 1666-foto-Krantenbank-Zeeland

Terug naar Tweedaagse Zeeslag

Hoewel niet gedateerd is de krant door de beschreven gebeurtenissen te dateren op 27 augustus 1666.

Op die datum was de Republiek nog volop in oorlog met Engeland en op die datum werd op zee de Tweede Engels-Nederlandse oorlog uitgevochten. In deze krant wordt de nasleep van de op 4 en 5 augustus uitgevochten Tweedaagse Zeeslag belicht. Ook de vernietiging door de Engelsen van West-Terschelling en de voor anker liggende vloot bij Vlieland worden besproken.

 

Provinciale Zeeuwse Courant

Onze eigen Provinciale Zeeuwse Courant heeft een lange historie van fusies en samengaan achter de rug.

Middelburgse Courant 1758 tot 1814

De oudst bekende Middelburgsche Courant is de uitgave uit 1758. Deze is uitgegeven van 1758 tot 1811 als Gazette de Middelbourg – Middelburgse Courant.

In de tijd van de Franse overheersing was de Feuille hebdonadaire de Middelbourg een samensmelting van Journal du département des bouches de L’Escaut en Feuille d’affiches annonces et avis divers de la ville de Middelbourg.

Middelburgse Courant

Middelburgse Courant 1814 tot 1930

Na het vertrek van de Fransen verscheen de krant onder de titel Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant. Hierin werd in 1933 de Goessche Courant opgenomen. Deze krant verscheen voor het eerst in 1833.

 

Middelburgse Courant na 1940

In 1940 ging de krant samen met de Vlissingsche Courant, die al eerder was samengegaan met de Breskensche Courant.

De Vlissingse Courant werd voor het eerst gedrukt in 1758. De Breskensche Courant stamde uit 1890.

In 1946 gingen de kranten Vrije Stemmen (1945) en Zeeuwsch Dagblad op in de fusie.

Zeeuwsch Dagblad

 

Voor de nationale bevrijding werd door de Goese bankdirecteur J. Laport in een bijeenkomst besloten tot een provinciaal-christelijke pers als opvolger van dagblad ‘de Zeeuw’.

Twee oud-verzetsleden die zowel in het bestuur van ‘de Vrije Zeeuw’ als ‘Zeeuwsch Dagblad’ plaatsnamen, zorgden ervoor dat de eerste krant in het Zeeuwsch Dagblad zou worden opgenomen. De veertig bestuursleden kwamen uit de Nederlands-Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente en de Christelijk Evangelische Gemeente. Het bestuur had een sterk anti-fascistische en anti-communistische ideologie voor ogen.

De Zeeuw

Een deel van de hervormde predikanten was dan ook tegen het Zeeuwsch Dagblad gekant, omdat deze een isolationistische politiek zou nastreven. Deze groep koos partij voor een samengaan met de Provinciale Zeeuwsche Courant.

 

Definitief PZC

Vanaf 6 april 1973 werd de titel definitief PZC – Provinciale Zeeuwse Courant gebruikt. Om helemaal compleet te zijn werd in 1998 het abonnementenbestand van de Zierikzeese Nieuwsbode overgenomen. Ook al een oude bekende in krantenland. Deze krant werd al vanaf 1979 uitgegeven als Zierikzeesche Courant.

Zierikzeesche Nieuwsbode

 

De laatste cosmetische aanpassing vond plaats 6 februari 2007. Sinds die dag verschijnt de PZC op tabloidformaat.

 

Overnames

Veel kleine regionale kranten hadden aan het einde van de vorige eeuw de grootste moeite het hoofd boven water te houden.

Wegener Media was voortgekomen uit fusies en overnames. Aanvankelijk gestart als uitgever van huis-aan-huisbladen zag het bedrijf mogelijkheden in de dagbladen branche. In 1975 vond de eerste overname plaats, de koop van de Drents-Groningse Pers. Deze was uitgever van de Winschoter Courant, de Emmer Courant en de Drentse en Assser Courant. In 1995 verkocht Wegener de Drents-Groningse Pers aan het Nieuwsblad van het Noorden.

In augustus 1999 verkocht VNU al haar dagbladen, namelijk BN/De Stem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en de Gelderlander aan het krantenconcern Wegener. Later kwamen daar onder andere de PZC bij. De positie van Wegener in de Nederlandse mediamarkt was hierdoor aanzienlijk versterkt.

Het vorige logo

De krant was lang onderdeel van Wegener dat in 2007 werd overgenomen door de Britse investeerder Mecom. In 2015 werd het dagblad, samen met veel andere regionale nieuwsbladen en het AD, De Volkskrant en Trouw als landelijke vlaggenschepen, verkocht aan De Persgroep uit België.

Regio’s

Het hoofdkantoor van de PZC is gevestigd aan de Edisonweg in Vlissingen in het voormalige hoofdkantoor van de PZEM. De hoofdredacteur is Arie Leen Kroon.

Kantoor PZC – Google Streatview

 

 

Er zijn vier Zeeuws regionale edities: Walcheren, Bevelanden/Tholen, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. Een regionale kantoor bevindt zich in Terneuzen.