Ooit was februari de laatste maand van het jaar. Het nieuwe jaar begon in maart. Die andere indeling van het jaar is nog terug te vinden in de maandnamen september, oktober, november en december, waarin zeven (sept), acht (oct) negen (novem) en tien (dec) terug te herkennen zijn.

Februari

De oudste Romeinse kalender telde slechts tien maanden. Februari kwam hier niet op voor. Tijdens het bewind van koning Numa Pompilius werd het jaar in twaalf maanden verdeeld. De laatste (nieuwe) maand werd februari. Het jaar begon dus in maart.

Februari is genoemd naar de Romeinse god Februus. Dit was de god van de purificatie/onderwereld.

De Romeinse god Februus

De Romeinse god Februus

 

 

 

Bij de oude Romeinen was februari de maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa).

De reinigingsrituelen aan het einde van het jaar werden uitgevoerd om het nieuwe jaar schoon te beginnen. De oorspronkelijke betekenis van februari is dan ook reiniging.

Om de nieuwe jaar tijdstechnisch goed op orde te krijgen was het soms nodig een extra dag toe te voegen aan het einde van het jaar. Om die reden telt februari soms 24 dagen. Deze herberekening stamt dus nog uit de tijd dat februari de laatste maand van het jaar was.

De eerste sneeuwklokjes

De eerste sneeuwklokjes

 

 

De schrikkeldag werd logischerwijs verrekend aan het einde van het jaar. Aan het einde van februari dus. Het duurde tot 456 voor januari de eerste maand van het jaar werd.

Februari wordt ook wel sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand en slijkmaand genoemd.

Het is de tweede maand in het jaar van de Gregoriaanse kalender. Met sprokkelen (vergaren van kachelhout) heeft dat woord echter niets te maken. De R in het woord is van plaats versprongen, zoals ook gebeurd is in Geldrop, een Brabants dorp dat oorspronkelijk Geldorp heette.

De maandnaam is van oorsprong sporkelmaand. Dit is afgeleid van het Latijnse “spurcus” wat zedeloosheid betekent. Hiermee werd verwezen naar de feesten die in februari werden gevierd. Deze zijn misschien wel de voorloper van het carnaval dat wij nu vieren.

Zeeland bewaard aan februari nog steeds een lugubere herinnering. De Watersnoodramp van 1953 zou de provincie voorgoed veranderen. Bijna 2.000 mensen overleefden de storm niet.

Maar het werd ook de maand waarop de Deltawerken begonnen. Geïsoleerde eilanden werden verbonden met de rest van het land. Er werden dammen, bruggen en extra dijken gebouwd. Voor lange tijd zou een veranderd Zeeland veilig zijn.

Een van de vele dijkdoorbraken

De Romeinse naam voor februari is Mensis Februaris.

De sterrenbeelden in februari zijn Waterman en Vissen.

Meestal de koudste maand

Meestal de koudste maand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En wat zeggen de weermannen?

Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel.

Is februari nat en koel, dan is juli heet en zwoel.

Lichtmis donker, maakt de boer een jonker. Lichtmis helder en klaar, maakt de boer een bedelaar.

Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april.