Florens

Aan het einde van de 13de eeuw dook de naam van Florens Gael (van Haesbroec) op die als getuige optrad. In 1291 bezegelde hij mede een acte.

24 jaar later komen we zijn naam weer tegen als hij met andere ridders en leenmannen met de graaf Willem III van Holland optrekt tijdens diens krijgstocht naar Vlaanderen.

Standbeeld van een ridder in complete uitrusting

In 1323 wordt door de burggraaf van Leiden aangekondigd dat Ridder Florens is overleden en zijn burggrafelijke lenen aan zijn leenheren waren teruggevallen. Niemand kon denken dat enige eeuwen later achterkleinkinderen van deze krijgsman zich zouden ontwikkelen tot een gekend schilders geslacht.

George

De Schotse Brigade was in de 17de en 18de eeuw een Brits legeronderdeel van de Verenigde Provinciën. Het bestond uit drie Schotse regimenten die van Groot- Brittannië werden gehuurd. Het duurde tot 1783 voor ze werden genationaliseerd. Hoewel de Schotse Brigade in naam Brits was, bestond de staf ook uit een groot aantal Nederlandse officieren.

Een daarvan was George Gaal. Hij was afkomstig uit Dendermonde waar hij in 1739 vader werd. Na zijn pensionering vestigde hij zich in Delft.

 

 

Portret van Thomas, gemaakt door Pieter 1799

Thomas

Thomas Gaal werd op 9 juli 1739 geboren in Dendermonde. Enige jaren later verhuisde hij met zijn familie naar Delft. Thomas kreeg een opleiding tot behangschilder. Toen hij de fijne kneepjes van dit, u nauwelijks nog beoefende vak, onder de knier had gekregen, vertrok Thomas naar Middelburg om hier een bedrijf te vestigen.

Italiaans rivieren landschap met vee

Hij schilderde decoratieve composities met landschappen en vogels welke de muren van de patriciërswoningen sierden. Hij trad op12 december 1764 toe tot het schildersgilde. Ook maakte hij tal van portretten. Thomas Gaal stichtte in 1778 de Middelburgse Tekenacademie op waarvan hij de eerste directeur was. Hij had met zijn academie een stimulerende en grote invloed op jonge schilders van zijn tijd, waaronder Johannus Hermanus Koekkoek. Thomas Gaal overleed in Middelburg in 1817.

 

 

Portret van Pieter Gaal

Pieter

Thomas huwde met Arina Snijder. Op 19 juli 1769 kregen zij een zoon die Pieter werd genoemd. Als kind kreeg hij les in het vak van zijn vader. Later werd hij onderricht door o.a. H.W. Schweickhardt uit den Haag en Jacobus Perkois.

Tussen 1789 en 1791 verbleef Pieter in Engeland. Daarop aansluitend maakte hij een kunstreis door Duitsland waar hij in Düsseldorf oude meesters kopieerde  waaronder Berthem en Both. Hij trok  verder naar Frankrijk waar hij studeerde aan de Académie des Beaux-Arts en aan l’Institut de France.

‘Gerechtigheid’

Na zijn buitenlandse avonturen vestigde hij zich voorgoed in Middelburg, waar hij trouwde met Richardina van Eps.

Pieter schilderde vooral landschappen, maar was daarin niet beperkt. In de Abdij in Middelburg hangen twee indrukwekkende werken van hem. ‘Gerechtigheid’ en ‘Moses met de takelen der wet”.

‘Moses met de takelen der wet”.

 

 

 

Toch is Pieter Gaal voornamelijk bekend van zijn  landschappen met dieren, portretten van Middelburgse notabelen en van Franse officieren die in Zeeland waren gelegerd.

Pieter overleed vermoedelijk op 13 of 19 januari 1819.

Jacobus Cornelis

Op 15 september 1796 werd Jacobus Cornelis als zoon van Pieter geboren. Ook hij kreeg zijn eerste potlood en penseel door zijn vader aangereikt. Jacobus reisde veel naar Duitsland.

Hij schilderde voornamelijk portretten en miniaturen. Maar ook was hij een begaafd etser. Hij stond voor portretten van de koningen Willem I en Willem II. Zijn werk werd tentoongesteld in Middelburg (1822), Amsterdam (1852) en Den Haag (1853). Op latere leeftijd verhuisde hij naar Kampen op dichter bij zijn geliefde Duitsland te zijn.

Portret van een jonge vrouw, gekleed door haar dienstmaagd’

Zijn misschien wel bekendste werk ‘Portret van een jonge vrouw, gekleed door haar dienstmaagd’, is misschien wel zijn bekendste werk. Het werd bij zijn leven verkocht voor 4.000 dollar.

Jacobus Cornelis Gaal overleed op 20 december 1866 in Kampen.

Hiermee kwam een einde aan de bekendheid van een geslacht van krijgers en kunstenaars.